nieuws

Flexibele leiding hulp in dichtbebouwd gebied

infra Premium

Voor een gestuurde grondboring ten behoeve van het stadswarmtenet van Eindhoven heeft Nijkamp Aanneming uit Breda gebruik gemaakt van een innovatieve, flexibele leiding. Met het systeem kan fors op de kosten van de boring worden bespaard.

Door de buigzame leiding kan het boorbedrijf onder bijna elke gewenste hoek werken. Dat komt vooral van pas in gebieden met een dichte bebouwing, zoals het Eindhovense Stadionkwartier. Nijkamp heeft daar een ondergrondse leiding aangelegd met een lengte van 200 meter voor het transport van 100 graden heet water. Hiervoor moest over een afstand van 150 meter een horizontaal gestuurde (HDD) boring worden uitgevoerd. Door de vele obstakels in het gebied kon het bedrijf niet anders dan een flexibel leidingsysteem toepassen. Dat wordt onder de naam Flexwell geleverd door Weijers in Waalwijk. Het uit Duitsland afkomstige product is volgens Rogier van Meenen van het begeleidende bureau BGP Engineers in Uden nog maar een enkele keer toegepast in Nederland, maar dan niet in een dichtbebouwde omgeving. Het bestaat uit een roestvast stalen, flexibele mediumvoerende buis, de binnenleiding, met daaromheen een buitenbuis van LDPE. “Je kunt zonder dat een aanloop nodig is snel de diepte in”, zegt Ronald Rops van Nijkamp. Het leidingtracé in Eindhoven kruist onder andere een spoorweg, die kon worden vermeden door de leiding onder een hoek van 90 graden in te voeren. “Het werkt supersnel, doordat je eigenlijk nauwelijks voorbereidingen hoeft te treffen. De hele leiding hebben we in drie weken tijd gelegd.” Ook is het niet nodig een heel bataljon aan kranen te installeren die de buizen in het gareel moeten houden zoals bij een traditioneel rechtgestuurde boring. Hierdoor spreekt het bedrijf van “drastisch lagere aanlegkosten”. Zonder de flexibele buis had Nijkamp de leiding door middel van een open ontgraving moeten aanleggen, met alle overlast van dien.

Reageer op dit artikel