nieuws

VNG: adviesorgaan nodig voor veilige tunnels

infra Premium

VNG: adviesorgaan nodig voor veilige tunnels

De opheffing van de Commissie Tunnelveiligheid moet ongedaan worden gemaakt. Zo niet, dan komt de veiligheid van nieuwe tunnels en van bestaande tunnels die worden gerenoveerd, in het geding.

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. De vereniging reageert daarmee op het voorstel van minister Schultz om de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) te wijzigen.

Die wetswijziging brengt met zich mee dat de onafhankelijke Commissie Tunnelveiligheid wordt vervangen door een Kenniscentrum Tunnels dat is gekoppeld aan het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Minister Schultz besloot hiertoe, omdat de commissie geregeld botste met Rijkswaterstaat over de veiligheid van wegtunnels.

Reageer op dit artikel