nieuws

Schultz: marktwerking zinloos bij A15

infra Premium

Schultz: marktwerking zinloos bij A15

Ingenieurs laten rekenen op een tunnel in plaats van een brug in de regio Arnhem/Nijmegen, heeft geen zin concludeert minister Schultz. “Ze vergelijkt appels met peren”, reageert een onthutste Han Admiraal, deskundig op het gebied van ondergronds bouwen.

“Ik zie het verschil tussen een brug en een tunnel niet”, sprak de minister van Infrastructuur een half jaartje geleden in de Cobouw. Ze

doelde op haar plan om naast de dure tunnel op de Betuwelijn een brug te bouwen. Een paar regionale adviezen later heeft ze het verschil wel ontdekt: bij het doortrekken van de A15 naar de A12 is een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal in aanleg 210 miljoen euro duurder.  Elk jaar na oplevering komt daar nog eens 5 miljoen (onderhoud) aan meerkosten bij. Enkele bestuurders zijn er niet zo zeker van dat een brug zoveel goedkoper. Ze adviseren de minister de markt een kans te geven. Schultz weigert een open aanbesteding voor de rivierkruising,

omdat die gepaard zou gaan met onnodige onderzoekslast en een vertraging van 1,5 jaar.Reageer op dit artikel