nieuws

Nederland in de greep van hoogwater door storm

infra Premium

De balgstuw is opgeblazen, de stormvloedkering Hollandse IJssel is neergelaten en coupures in dijken werden preventief gesloten met schotbalken. Nederland is in de ban van hoogwater als gevolg van storm en hevige regenval. In het Groningse Tolbert dreigde gistermorgen al water over de dijk te lopen.

De balgstuw bij Ramspol werd gisteren rond het middaguur opgeblazen vanwege de aanhoudende storm. Het automatische besturingssysteem van de kering besloot de drie rubber balgen op de bodem van het Ramsdiep te vullen met water en lucht, waarna de opblaasbare waterkering in ruim een uur tijd overeind stond. Zo werd voorkomen dat IJsselmeerwater door de harde noordwestenwind richting het Zwartemeer werd geblazen. Het was de tweede keer sinds de oplevering in 2002 dat de kering vanwege een zware storm in werking werd gesteld. Bij andere stormsluitingen was de dreiging volgens woordvoerder Warry Meuleman van Groot Salland veel minder.

Hetzelfde waterschap stelde gisteren nog een bijzondere waterkering in werking: de Kamperkering. Die kering bestaat uit een stelsel van vloedplanken, schotbalken, klepkeringen en andere mobiele voorzieningen. Op sommige plekken gaat hij dwars door woonhuizen heen en bevindt de voorkamer zich bij hoogwater buitendijks en de achterkamer binnendijks. Ook deze kering werd voor de tweede keer sinds de oplevering vanwege een acute dreiging opgebouwd. Het waterschap is nog opzoek naar vrijwilligers voor de hoogwaterbrigade die de kering opbouwt. Meuleman erkent dat in dat opzicht de sluiting goed was voor de aandacht van het project.

Acuut

De problemen met hoog water waren gisteren nog het meest acuut in Groningen waar donderdagnacht al water over de dijk dreigde te spoelen van polder de Tolberter Petten. Het waterschap wilde de boerderijen evacueren, maar de meesten van 85 bewoners van de polder voelden daar niet voor. De dreiging van hoogwater beperkte zich niet tot het noorden en oosten van het land. Ook in het westen van het land werden maatregelen genomen. De Maeslantkering bleef open, maar meer landinwaarts werden de schuiven in de kering Hollandse IJssel neergelaten. In de Biesbosch werden een paar polders onder water gezet. De dijken rond de Oosterschelde in Zeeland werden extra bewaakt.

Reageer op dit artikel