nieuws

Vervuilde fundering haven herbruikbaar

infra Premium

Op een industrieterrein in de Antwerpse haven wordt 45.000 ton verontreinigd funderingsmateriaal ter plaatse verwerkt tot terreinfundering. Het immobiliseren van deze forse hoeveelheid gebeurt met schuimbitumen, een duurzame en waterdichte oplossing.

Op het voormalige overslagterrein ter hoogte van Kaai 510 wordt, in opdracht van Sea Tank, een tankpark gebouwd voor de opslag van aardolieproducten. De bestaande fundering die verontreinigd is met restanten van kolen en ertsen wordt ter plaatse hergebruikt als fundering na behandeling met schuimbitumen.

Bel Wegenbouwservice uit Etten-Leur begint deze week in opdracht van VBG, een filiaal van Colas Belgium, met het immobiliseren van het bestaande funderingsmateriaal tot nieuwe fundering. Bij het inpakken past de onderaannemer als bindmiddel schuimbitumen toe. “Dit bindmiddel leent zich vooral voor korrelige afvalstoffen zoals veegkool. Het is weliswaar relatief dure, maar tevens duurzame oplossing”, aldus directeur Kees de Peijper.

Afvalstoffen worden door hete schuimbitumen omhuld waardoor een stijve constructie ontstaat. “Het schuimbitumenprocédé is een inmiddels beproefde techniek waarmee flexibele maar stijve (weg)funderingen zijn te realiseren. We passen het inmiddels ook toe bij allerlei soorten slakken en vervuild puingranulaat. Voordeel is dat de laagdikte van asfalt met circa 30 procent kan worden gereduceerd.”

Uitloging

De toepassing van schuimbitumen bleek in de Antwerpse haven de meest efficiënte oplossing, aangezien door de aanwezige vervuiling van het funderingsmateriaal binding met cement niet mogelijk was. “Niet alleen het uitlogingsgedrag, maar vooral de waterongevoeligheid tijdens en na aanleg was een belangrijke eis. Met schuimbitumen bieden we hier een waterdichte en snelle oplossing.”

De komende weken wordt dagelijks 1500 ton materiaal verwerkt. De fundering in Antwerpen wordt aangebracht in een dikte van 33 en 43 centimeter. Onder de fundering van de inkuipingen van de tanks van het tankpark wordt eerst nog een kleimat aangebracht. Het funderingsmateriaal wordt eerst uitgespreid en in situ ingefreesd met schuimbitumen op een werfgebonden stapelplaats. Na menging wordt het materiaal naar zijn bestemming vervoerd, geprofileerd en verdicht.

De werkzaamheden gaan vier weken na de eerste presentatie al van start. De eerste twee proefvakken van 50 meter lang liggen er al. “Het is vooraf zoeken naar het wenselijke percentage bitumen en de toe te voegen hoeveelheid water voor het gewenste schuimgedrag. Pas achter de machine zien we wat de schuimbitumen doen en passen we indien nodig de receptuur aan.”

Reageer op dit artikel