nieuws

Unie van Waterschappen vindt dijken wel in orde

infra Premium

Er zijn geen acute problemen te verwachten met waterkeringen. Ondanks dat een derde ervan niet aan de rijksnormen voldoet, is er geen sprake van een noodsituatie.

Dat stelt de Unie van Waterschappen naar aanleiding van de inspectie van de Nederlandse waterkeringen, die eens per zes jaar plaatsvindt. Dat aan meer dammen en dijken onderhoud moet worden gepleegd dan zes jaar geleden, wijt de organisatie aan het gegeven dat het aantal waterkeringen dat is getoetst, groter is dan voorheen.

Reageer op dit artikel