nieuws

Richtlijnen voor kabels en leidingen

infra Premium

Bij het CROW zijn twee nieuwe publicaties verschenen over het werken met kabels en leidingen: ‘Kabels en Leidingen in verontreinigde bodem’ en ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkering’.

De twee uitgaven vormen een aanvulling op de bestaande, veelgebruikte publicaties. Bij het werk aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem is aandacht voor het milieu en de veiligheid en gezondheid belangrijk.

De nieuwe CROW-publicatie bevat een stroomschema met alle stappen die vooraf, tijdens en na het werk nodig zijn. Per fase worden de stappen beschreven. De publicatie over waterkeringen geeft inzicht in risico’s voor projectplanning en uitvoering van werkzaamheden. Een uitvoerige checklist is in de publicatie opgenomen.

Reageer op dit artikel