nieuws

Regio Rotterdam verdeeld over nieuwe westelijke tunnel

infra Premium

Regio Rotterdam verdeeld over nieuwe westelijke tunnel

Binnen de regio Rotterdam wordt verdeeld gedacht over de keuze voor een nieuwe westelijke Oeververbinding. De meeste partijen opteren voor de Blankenburgtunnel, de rest voor de Oranjetunnel.

Het regionaal bestuurlijk overleg vindt in meerderheid dat de Oranjetunnel te duur is en de kosten-batenverhouding nooit positief zal zijn in welk economisch scenario ook. De meer oostelijk gelegen Blankenburgtunnel is dat wel in het hoge groeiscenario. De gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Delft zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat de Oranjetunnel op de lange termijn de beste oplossing is voor de metropoolregio Rotterdam-Haaglanden. Met die tunnel wordt juist westelijker een nieuwe hoofdas gecreëerd die goed is voor de westflank en het westland.

Reageer op dit artikel