nieuws

Platform voor drijvend bouwen

infra Premium

Het wegnemen van belemmeringen voor bouwen op het water is de belangrijkste doelstelling van de stichting Platform Drijvend Bouwen (PDB). Afgelopen vrijdag klonk het startschot na een jaar voorbereiding.

Leidraad voor het platform wordt de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8111 voor drijvende gebouwen. Deze NTA, die in oktober werd gepresenteerd, is echter gebaseerd op bestaande kennis over bouwen op het water en neemt niet alle belemmeringen weg. De belangrijkste is de juridische onduidelijkheid over definities van roerend en onroerend goed. Bij roerend goed is een ligplaatsvergunning vereist, bij onroerend goed is het Bouwbesluit van toepassing.

Om de drijvende stedenbouw landelijk en internationaal vlot te trekken, is in elk geval nog veel onderzoek en ontwikkeling van innovaties nodig. Hierop gaat het platform, dat in totaal tien belemmerende factoren heeft vastgesteld, zich richten. Ook wordt de politieke lobby vanuit het platform aangestuurd.

Reageer op dit artikel