nieuws

Rioned en Stowa bevorderen kennis met proeftuinen

infra Premium

Stichting Rioned en Stowa willen met ‘proeftuinen’ de kennis bevorderen over de manier waarop afvalwatersystemen in een bepaald gebied werken.

Veel van die kennis bestaat al. De plaatselijke omstandigheden spelen daarin echter (nog) geen rol. Proeftuinen moeten uitwijzen of de theorie in de praktijk overeind blijft. Als voorbeeld noemen Rioned en Stowa een bergbezinkbassin dat de vuiluitworp kan reduceren. Een plaatselijke proef kan dan uitwijzen of de reductie in dat geval zinvol is. Zo’n gericht onderzoek kan ook geld sparen.

Inmiddels zijn er drie proeftuinen. Het Platform Water Vallei en Eem beheren in zo’n ‘tuin’ gezamenlijk gegevens. De gemeente Enschede doet op die manier onderzoek naar assetmanagement op basis van risico’s. De gemeente Tytsjerksteradiel en WetterskipFryslan hopen met een proeftuin op een andere manier beslissingen te kunnen nemen.

Reageer op dit artikel