nieuws

Leve de bouwkeet!

infra Premium

Gelukkig snappen veel juristen tegenwoordig, dat je moet zien en ervaren waarover contracten worden geschreven of waarvoor vergunningen worden aangevraagd.

Geen stoffig kantoortje met dossiers en wetboeken, nee, geef hun maar de bouwkeet. Dat is ook het gave aan het leveren van kennis en capaciteit op juridisch vlak binnen de infrastructuur: met enige regelmaat bezoek je de projectlocaties waar het werk wordt uitgevoerd, onder andere vanwege tussentijdse evaluaties.

Zo was ik op bezoek bij een van de grote en complexe projecten van ProRail op Utrecht Centraal. Prachtig om te zien hoe het werk vordert en boeiend om de verhalen uit de juridische praktijk te horen over onderhandelingen, meer- en minderwerk en claims. Een kijk in de juridische keuken van ProRail, met verve verteld door een van onze juristen. Of spoorzone Delft. Ongetwijfeld voor veel mensen een langdurige bouwput. Ook voor juristen de uitdaging het project mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het vinden van juridisch verantwoorde mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen.

Ook word je vanuit je netwerk wel eens uitgenodigd om een projectlocatie te bezoeken. Eén van de mooiste keren dat ik op uitnodiging een project bezocht, was de Maasvlakte II. Met een collega in de 4×4 over het nieuwe gebied, uitleg krijgen over wat er gebeurd was en nog moest gebeuren, samen met nieuwsgierige zeehonden die daar op het nieuwe zand lagen. Bovendien heb ik tijdelijk de Noord/Zuidlijn in portefeuille gekregen. Het grote project in mijn stad, een kans bij uitstek… Natuurlijk speelt hier simpel eigenbelang mee. Een projectbezoek vanuit de inhoud… daar kan iedereen mij voor wakker maken. En vanuit mijn vak vind ik dat wij juristen een, door veel professionals onderschatte, toegevoegde waarde hebben.

Anje van der Veen is business manager bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Klik hier voor een “technische” reportage die ook voor juristen makkelijk te begrijpen is

Reageer op dit artikel