nieuws

Havens en voedsel leveren werkgelegenheid

infra

Havens en voedsel leveren werkgelegenheid

Met alle perikelen in Europa zouden we bijna een paar belangrijke berichten van de afgelopen weken over het hoofd zien. Nederland is de grootste groenteproducent ter wereld, we exporteren het grootste bedrag aan groenten, de 17 miljoenste Nederlander is geboren en de wereldbevolking passeerde de 7 miljard.

Koppel deze informatie aan de discussie over megastallen. De emotie rondom deze stallen ont-staat door transportoverlast en door angst voor ziektes, zoals vogelgriep, Q-koorts en MKZ. Nu denkt u waarom schrijft een ingenieur daar een column over. Dat zal ik uitleggen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de groeiende voedselbehoefte een plek op de Nederlands kaart kan behouden en zelfs sterk uitgebouwd kan worden. Van belang hierbij zijn de juiste locatie en industrialisatie. Zoek voor de locatie niet in gebieden waar we in conflict komen met stedelijke agglomeraties. De beste locaties zijn volgens mij grote haventerreinen en dan niet bij Rotterdam of Amsterdam, maar in Zeeland, de kop van Noord Holland en in Groningen of Friesland.

Deze havens hebben een perfect groen achterland en voldoende ruimte. Ze zijn goed te isole-ren, de verkeersintensiteit kan efficiënt worden georganiseerd en er zijn meerdere vervoersmodaliteiten. Aan- en afvoer kan via vaarwegen en de mest wordt gebruikt als biobrandstof. De vleesverwerkende industrie is op het terrein zelf en waterzuiveringen lozen het gezuiverd afvalwater direct op zee. Hiermee is de keten rond!

Vanuit beheersoogpunt is het vleescomplex als een militaire basis te organiseren. Zie ook de parallellen met de grote chemische complexen in Nederland. Ook daar vind je een aaneenschakeling van bedrijven, waarbij de output van het ene de input is voor het andere bedrijf. Verder is er de positieve impuls voor de werkgelegenheid en de gunstige grondprijzen. Daarbij kan het idee ook worden uitgevoerd op oude, braakliggende haventerreinen. Grote vleescomplexen komen niet van de grond als we lokaal blijven denken. Door samenwerking kunnen mooie initiatieven ontstaan. Partijen daarbij zijn niet alleen havenschappen, provincies, ministeries en natuur- en milieuorganisaties, maar ook banken en de industrie. Op deze manier blijft Nederland een van de belangrijkste spelers in de voedselketen. Ik nodig geïnteresseerden graag uit om samen een businessplan uit te werken, waarbij werkgelegenheid, (dieren)welzijn en natuur cruciale onderdelen zijn.

ir. Egbert Teunissen

Sectorhoofd Havens en waterbouw Witteveen+Bos

Reageer op dit artikel