nieuws

Atsma besluit IJssel toch niet te verdiepen

infra Premium

Staatssecretaris Atsma (water) heeft gisteren besloten de IJssel ter hoogte van Kampen niet uit te baggeren. Het komende half jaar onderzoekt hij de mogelijke alternatieve oplossingen.

De staatssecretaris volgt met dit besluit het advies van de regio. De uitbaggeren van de IJssel volgens het oorspronkelijke plan zorgt namelijk voor onacceptabele vervuiling van de drinkwatervoorziening. Ook raken nabijgelegen Natura-2000 gebieden door de ingreep in de knel. Door een daling van de grondwaterstand krijgen die gebieden namelijk last van verdroging. Als Atsma het plan toch zou voortzetten, zou hij minstens 70 miljoen euro extra aan natuurcompensatie moeten investeren. De regio heeft drie alternatieven uitgestippeld. De IJssel wordt dan niet over een lengte van 22 kilometer uitgediept, maar slechts over een lengte van 7 kilometer. Daarbij moet dan een aparte overloop aangelegd worden, met een inlaatsysteem dat de waterafvoer naar deze zogenoemde bypass kan reguleren.

Het alternatief is in de uitvoering even duur, maar vraagt minder in natuurcompensatie. Het voorkeurs- alternatief kost het Rijk 20 miljoen extra aan natuurcompensatie en er moet 20 tot 25 miljoen euro aan investeringen naar voren gehaald worden. Theo Rietkerk, gedeputeerde van Overijssel is blij met het besluit van Atsma. “De staatssecretaris heeft het regioadvies overgenomen. Daar zijn we blij om want er is nogal wat discussie met een aantal actiegroepen aan voorafgegaan.”

Hoogwatergeul

Atsma laat de alternatieven onderzoeken en wil medio 2012 een besluit nemen. Dor de koerswijziging loopt dit Crisis- en herstelwetproject enige vertraging op. De werkzaamheden kunnen volgens de jongste planning in 2014 beginnen.

In hetzelfde besluit heeft de staatssecretaris twee andere waterbeschermingsprojecten in de regio IJsseldelta-Zuid groen licht gegeven. Het aanleggen van een hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld en twee dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei. De aanleg van een geul stelt de staatssecretaris tot nader order uit. Er is nu geen noodzaak voor de maatregel, schrijft hij. Met dit uitstelbesluit schuift hij de investering van 30 miljoen euro naar achteren. Ook bespaart de staatssecretaris 9,5 miljoen euro op grondaankopen. In totaal is een half miljard euro met de waterveiligheidswerken in het deltagebied gemoeid.

Reageer op dit artikel