nieuws

Kilometers gronden vijf jaar onbruikbaar

infra Premium

Kilometers gronden vijf jaar onbruikbaar

Op ruim 2000 vierkante kilometer gronden mogen minstens vijf jaar lang geen ontwikkelingen plaatsvinden die de aanleg van buisleidingen frustreert.

Dat is het gevolg van de uitwerking van de Structuurvisie buisleidingen, die in 2012 in werking moet treden. In de Nederlandse bodem ligt al 300.000 kilometer buisleidingen waarvan 18.000 kilometer voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tot 2035 is nog meer ruimte nodig. In ieder geval zo’n 4000 kilometer eveneens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen “van nationaal belang”.

Zoekruimte

In de structuurvisie wordt uitgegaan van zoekruimte voor die buisleidingen. Normaal gesproken is voor de aanleg van buisleidingen 70 meter breedte nodig. Nu wordt dat uitgebreid naar 570 meter. Reden hiervoor is gemeenten in de gelegenheid te stellen wat te schuiven met de buisleidingen. Probleem is alleen dat binnen dat zoekgebied minstens vijf jaar lang, tot de definitieve aanwijzing van het tracé, geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de aanleg van de leidingen in de weg kunnen staan.

Reageer op dit artikel