nieuws

Schultz: Met groei Almere zit ‘t wel goed

infra

Almere gaat niet krimpen, verwacht minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het is wel de vraag of de 60.000 woningen die de komende jaren op de planning staan ook echt allemaal nodig zijn.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende eerder deze maand dat het aantal woningen in Almere in het meest negatieve scenario met slechts enkele duizenden (tien procent) zal toenemen. Als de minister haar decentralisatieplannen doorzet, zou de stad zelfs kunnen gaan krimpen, verwacht het PBL. “Het is zeer onzeker hoe en of Almere gaat groeien”, zei onderzoeker Danielle Snellen in deze krant.

Schultz denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Almere groeit sowieso. Het is alleen de vraag hoe groot die groei zal zijn.” Waar zij dit op baseert? “Dat blijkt uit alle bevolkingsprognoses.” De minister komt binnenkort met een eigen onderzoek naar de uitbreiding van Almere. “Daar zal uit blijken dat het met de groei van Almere wel goed zit.”

Schultz trekt de prognoses van het planbureau niet in twijfel. “Het PBL geeft een bandbreedte van de groei aan. Er zit een groot verschil tussen het minimale en maximale aantal woningen. De reden dat er nog een onderzoek gedaan wordt, is omdat we een meer nauwkeurige prognose willen hebben.”

Flexibel

De mate waarin Almere groeit is van belang voor bijvoorbeeld de aanleg van IJmeerlijn, de verbreding van de A6, A9, A10 en A1 en OV Saal. Bij deze projecten wordt ervan uitgegaan dat in Almere tussen 2010 en 2030 60.000 woningen bijgebouwd worden. Als de groei van de stad uitblijft, zijn deze maatregelen wellicht niet of later nodig.

Het PBL stelt in zijn Ruimtelijke Verkenning dat de overheid zich bij het maken van plannen flexibel moet opstellen. Schultz is het daar mee eens. “Dat doen we ook al. Als je bijvoorbeeld kijkt naar OV Saal en de aanpak van de IJmeerverbinding. Daar heb ik al budget voor gereserveerd, terwijl pas eind volgend jaar een beslissing valt over deze projecten. Daarbij wordt ook de groei van Almere meegewogen.”

Reageer op dit artikel