nieuws

Kilometers boorpalen voor ringtunnel

infra Premium

Kilometers boorpalen voor ringtunnel

Bijna vijf kilometer boorpalen vormen de wand voor de nieuwe tunnel van de ringweg van München. De stevige bodem en de lage grondwaterspiegel maken het de bouwers niet te lastig.

Zo complex als de logistiek is, zo gunstig is de bodem de bouwers gezind. Grind en zand domineren de bovenste 20 meter en het grondwater bevindt zich gemiddeld zo’n 15 meter onder maaiveld. Afgezien van enkele pompkelders, installatieruimten en een onderdoorgang hoeft de bouwcombinatie van BAM Wayss & Freytag, Bauer en Berger nooit in het grondwater te werken. Een stevige kleilaag vlak onder het diepste ontgravingsniveau zorgt in die gevallen bovendien voor een goede onderafdichting van de bouwput. “Met kleine pompen kunnen we de put droog houden”, aldus projectleider Robert Bauer van penvoerder Wayss&Freytag.

Berliner wanden

De gebouwen langs het tracé staan op staal gefundeerd. Een groot gevaar voor verzakking is er niet. De eerste meters worden ontgraven binnen een bouwput beschoeid met Berliner wanden. “Erg arbeidsintensief, maar goedkoop omdat de constructie tot de laatste houten balk terug te winnen is en opnieuw gebruikt kan worden.”

De wanden van de tunnel worden met vier grote boorstellingen gemaakt. Per week realiseren die maximaal zo’n 120 meter boorpalen. Bevat de bodem ter plaatse veel klei dan hangt funderingsaannemer Bauer een booremmer in de stelling; domineert het grind, dan wordt eerst de boorbuis naar een diepte van zo’n 25 meter gedreven, waarna een avegaar de kiezels naar boven afvoert. In veel gevallen komen die later op het werk terug als toeslagstof voor het beton voor het dak van de tunnel. De palen van de boorpalenwand worden versnijdend geboord. Elke tweede paal wordt met een forse wapeningskorf uitgerust.

Kolommen

Technisch het lastigste uit het hele project is volgens de projectleider het plaatsen van de kolommen die het dak van de tunnel halverwege dragen. Die bestaan uit zware staalprofielen die met hun voet in verdiept aangebrachte boorpalen zijn geplaatst. Na het ontgraven worden ze ingepakt in een betonwand, die aan weerszijden niet meer dan 4 centimeter speling biedt. Het inhangen van de profielen vanaf maaiveld moet dus zorgvuldig gebeuren. De combinatie heeft er speciale mallen voor laten maken.

Zo zijn er oneindig veel meer details waarover projectleider Bauer zou kunnen uitwijden. Zoals de flimu-ankers waarmee op slimme en goedkope manier 200.000 koppelingen worden gemaakt tussen wapening van de wand en het dak. Of de polypropyleen vezels die voorkomen dat het beton van het dak bij een zware brand afspat. Of de niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog die in het tracé werden aangetroffen. “Maar de logistiek, is toch bepalend bij een project als dit”, besluit Bauer. “Omwonenden kijken vanuit hun huiskamer voortdurend op je bouwput, om maar te zwijgen van de 150.000 dagelijkse gebruikers van de weg. Als je even een steek laat vallen, krijg je het direct terug. Dat blijft nog zo tot 2017 wanneer we de weg boven op het dak van de tunnel hopen op te leveren.”

München Mittlerer Ring

Aannemingscombinatie ruwbouw: BAM Weyss&Freytag, Berger, Bauer Spezialtiefbau;

Aannemingssom ruwbouw: 145 miljoen euro;

2400 meter tunnel;

400 meter verdiepte ligging;

70 meter voorgespannen brug;

Start bouw: 2009;

Oplevering: 2017.

Reageer op dit artikel