nieuws

Fikse tegenvallers dijkverhoging

infra

Het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk loopt opnieuw tegen een fikse tegenvaller aan. De kosten van in totaal 89 projecten blijven de pan uit rijzen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van staatssecretaris Atsma (water) over het plan dat aanvankelijk in de boeken stond voor 1,6 miljard euro. De kosten voor het aanpakken van 367 kilometer dijk en achttien kunstwerken lijken nu af te koersen op 3,8 miljard euro, nog eens 600 miljoen euro meer dan vorig jaar nog werd gedacht.

Atsma wil de schade beperkt houden en hoopt ondertussen op een betere afloop. Als alles meezit kan hij namelijk ook nog op 2,5 miljard uitkomen. Vooralsnog lijkt dat doel echter mijlen ver weg. Van dertig “complexe” projecten valt namelijk nog niet te zeggen wat ze gaan kosten, omdat ze nog in de planfase verkeren.

Aannemers moeten zich overigens niet al te rijk rekenen. Voor hen maakt het namelijk niet uit of Atsma wel of niet binnen zijn budget, dat nu is vastgesteld op ruim 3,1 miljard euro, blijft. Nieuwe tegenvallers verrekent het Rijk namelijk met de miljarden die zijn bedoeld voor het volgende hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het is niet de eerste keer dat de berichten over het HWBP somber zijn. Vooral vorig jaar kreeg het kabinet een behoorlijke klap te verwerken, toen bleek dat waterschappen zich behoorlijk hadden verrekend: op een begroting van 1,6 miljard euro was er een tekort van 1,5 miljard euro.

Atsma schrijft dat dit probleem inmiddels is opgelost door de afspraken die hij met de waterschappen maakte over het medefinancieren van projecten. Bij een aantal nader te selecteren projecten wil de staatssecretaris nagaan hoe hij de financiële risico’s na aanbesteding helemaal kan overdragen aan de waterschappen.

Op projectniveau is Atsma als subsidieverstrekker niet verantwoordelijkheid voor de risico’s, benadrukt hij in zijn brief aan de Kamer. Dat zijn de waterschappen (79 projecten), Rijkswaterstaat (acht projecten) en de provincie Groningen (twee projecten) die de projecten beheren. 

Reageer op dit artikel