nieuws

BPF Schilders rekent al met hogere levensverwachting

infra

De stijgende levensverwachting van pensioengerechtigden in de branche zet de dekkingsgraad van het pensioenfonds BPF Schilders extra onder druk.

BPF Schilders, het bedrijfstakpensioenfonds voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf werkt sinds 2009 aan een herstelplan. Hoewel dit fonds het vergeleken met veel andere pensioenfondsen redelijk doet, bleef het herstel van de dekkingsgraad in 2010 achter bij de doelstellingen, meldt bestuur van het pensioenfonds in het jaarverslag over 2010.

Het bestuur van BPF Schilders rekende op een dekkingsgraad van 114,6 procent per ultimo 2010, maar de dekkingsgraad kwam uit op 112,4 procent. De tegenvaller is een gevolg van de toename van de voorziening pensioenverplichtingen met circa 3 procent die per november 2010 werd ingeboekt. De prognoses over de levensverwachting werden in minder dan een jaar tijd twee keer naar boven bijgesteld.

Maatregelen uit het herstelplan vormen een beperking van de pensioenaanspraken van de deelnemers (een toeslag voor de gestegen lonen blijft uit), verhoging van de premie en herstel van de beleggingsrendementen.

Onrust

Ging het met het herstel de eerste maanden van dit jaar nog stevig voor de wind, in het voorjaar begon de dekkingsgraad alweer te dalen door de onrust op de financiële markten. Dit was er de oorzaak van dat het hoogtepunt (117 procent in maart) van korte duur bleek. Eind augustus 2011 zat het fonds volgens een voorlopige berekening op 108 procent.

Daarmee zit het nog altijd boven het dieptepunt van maart 2009 (101 procent). In ruim een half jaar tijd was het cijfer (augustus 2008 130 procent) destijds in hoog tempo omlaag gegaan.

Reageer op dit artikel