nieuws

Aardbeving voedt twijfel trillingsric htlijn

infra

Aardbeving voedt twijfel trillingsric htlijn

De aardbeving vorige week in Duitsland werd door de trillingsmeters op station Winterswijk haarfijn opgepikt en overschreed de SBR-trillingsrichtlijn ruimschoots. Schade trad niet op waardoor er opnieuw twijfel is over de richtlijn.

Hoewel de aardbeving donderdagavond volgens getuigen zo’n vijf seconden aanhield, registreerden de instrumenten van het in trillingsmetingen gespecialiseerde Alcedo zo’n 20 seconden lang bewegingen. De intensiteit bouwde langzaam op, bereikte een hoogtepunt en zwakte daarna weer geleidelijk af. Op het station van Winterswijk, ruim 40 kilometer van het epicentrum, bedroeg de grootst gemeten waarde bijna 1,4 mm/seconde. Terwijl de SBR-richtlijn voor het monumentale gebouw niet meer dan 0,75 toestaat.

Niettemin ontstond er voor zover bekend geen schade, meldt Freddy Rutterkamp van Alcedo. En dat is niet de eerste keer dat een forse overschrijding van de SBR-grenswaarde niet tot schade leidt. Het geeft wat hem betreft eens te meer aan dat discussie over de richtlijn op zijn plaats is. “Als de richtlijn de werkelijkheid goed zou weergeven zouden veel monumenten en andere gebouwen binnen een straal van 40 kilometer van het epicentrum aanzienlijke schade moeten hebben opgelopen. Maar daar zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor.”

Rutterkamp vindt de richtlijn kortom te conservatief. En hij weet dat hij daarin niet alleen staat. De categorie-indeling leidt bijvoorbeeld steevast tot discussie. Het stationsgebouw van Winterswijk behoort tot categorie-3, monumentale gebouwen. Daarvoor gelden de strengste eisen. Maar het maakt volgens Rutterkamp nogal wat uit of een monument op punt van bezwijken staat, of dat het zich in perfecte staat bevindt, zoals in het geval van het station van Winterswijk. Daar voert Alcedo momenteel trillingsmetingen uit omdat een aannemer damwanden intrilt.

Ook over de duur van de trillingen bestaat onder specialisten veel discussie. De richtlijn onderscheidt drie soorten trillingen: kortdurende, zoals bij een explosie, herhaald kortdurende, zoals bij heiwerk of continue trillingen, zoals bij de passage van een zware goederentrein of het intrillen van een damwand. De laatste categorie is het meest belastend voor constructies. Rutterkamp vindt dat hij, gezien het feit dat de trillingen 20 seconden aanhielden, de aardbeving in Duitsland in de laatste categorie moet indelen. Maar daarbij hoort dus wel weer, die in zijn ogen veel te strenge grenswaarde.

Wat Rutterkamp betreft moeten ofwel de categorieën van de SBR-richtlijn worden aangepast of moet het mogelijk worden om in de toekomst soepeler om te gaan met incidentele overschrijdingen van de grenswaarden. Als er kortdurend een keer een grenswaarde wordt overschreden is dat in de meeste gevallen geen probleem, aldus Rutterkamp. Het document uit 2002 is volgens hem aan herziening toe en legt alle betrokkenen in de huidige vorm onnodige beperkingen op.

Reageer op dit artikel