nieuws

Jan van Oord 1922-2011: een groot ondernemer in water, grond en stenen

infra

Een boegbeeld van de Nederlandse waterbouw, zo typeerde broer Koos nog niet zo lang geleden zijn broer Jan die maandag op 88-jarige leeftijd is overleden. Samen met zijn vader en broer Goof, de oprichter van het huidige Van Oord, een van de vier wereldwijde baggeraars.

Het werk met water, grond en stenen. Dat is zijn vak. En met dit vakmanschap heeft Jan van Oord op zijn manier en op zijn plaats gewerkt aan de toekomst. Hij heeft dit gedaan steunend op moderne technologie en continue samenwerking met de medewerkers in zijn bedrijf. Jan van Oord met intense belangstelling voor technologie, vast geloof in de betrouwbaarheid van de werkelijkheid en een zeker weten dat de mens instrument moet zijn. Zo karakteriseerde toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van de Van Oord Groep, prof. Knol, in december 1983 het bestuurslid van de Van Oord Groep.

Hoewel de geschiedenis van de Van Oord-dynastie teruggaat tot 1868, toen Govert van Oord na het verlaten van de Hervormde Kerk en zijn overgang naar de Gereformeerde Kerk ontslagen werd en zijn eigen handel in rijshout en riet startte, wordt binnen Van Oord 1948 als een mijlpaal aangehouden. Toen stichtten Jan samen met zijn vader en zijn oudste broer Goof het bedrijf Jac. G. van Oord en Zonen in Utrecht, rechtsvoorganger van het huidige Van Oord NV.

Behalve als “groot ondernemer”, zoals jongere broer Koos hem noemde, was Jan van Oord ook maatschappelijk actief. Zo was hij medeoprichter en eerste voorzitter van de Aannemers Combinatie Kust- en Overwerken en zat hij in het bestuur van het Centrale Baggerbedrijf. Beide verenigingen zijn later met de Vereniging Kleinschalig Baggeren opgegaan in de Vereniging van Waterbouwers.

Tot het laatste moment is Jan van Oord, ook na zijn pensionering, op de achtergrond altijd betrokken geweest bij het wel en wee van de onderneming en zijn medewerkers. In februari dit jaar maakte hij nog de doop van de cutterzuiger Athena mee. Vandaag hangen de vlaggen op alle kantoren en schepen halfstok voor de man die aan de basis stond van het grote bedrijf dat Van Oord nu is.

Reageer op dit artikel