nieuws

Woningbouw voortaan zaak gemeenten

infra Premium

Het Rijk trekt zijn handen af van de woningbouw. Alleen rondom belangrijke economische gebieden houdt de minister de touwtjes in handen.

Dat schrijft minister Schultz van Haegen in haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het Rijk moet zich meer gaan richten op ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn, vindt zij. Kort gezegd: de minister geeft in grote lijnen aan wat waar moet gebeuren en laat de uitvoering aan de lagere overheden over. Alleen rondom belangrijke steden als Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam houdt de minister de vinger aan de pols. Hier worden de bestaande verstedelijkingsafspraken onderdeel van de integrale aanpak voor de regio. Gebiedsontwikkelingen van nationaal belang worden doorgezet, meldt de minister. Zij geeft de Zuidas, Schiphol-Almere, Brainport Avenue en Rotterdam-Zuid als voorbeelden. Om nieuwe projecten van de grond te krijgen zoekt het Rijk samen met marktpartijen en andere overheden naar “vernieuwing van realisatie en financiering”.

In de overige regio’s hevelt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de woningbouwprogrammering over naar de gemeenten. Zij krijgen echter geen vrijspel. De lokale overheden moeten van de minister rekening houden met de vraag van de eindgebruiker.

Bredere snelwegen

Schultz: “Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe voorziening, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.”

Provincies en gemeenten krijgen ook meer zeggenschap over de wegen en het vervoer op hun grondgebied. De budgetten die daarbij horen, worden door het Rijk aan de lagere overheden ter beschikking gesteld. Het doel blijft hetzelfde, als het aan de minister ligt: bredere snelwegen. Op hoofdwegen buiten de Randstad, waar filevorming een probleem is, wordt twee keer drie rijstroken de standaard. Snelwegen in de Randstad krijgen twee rijstroken meer. Schultz wil ook bestaande infrastructuur beter benutten.

Snijden

Het kabinet gaat fors snijden in de regels voor ruimtelijke ordening. De bemoeienis van het rijk moet daardoor sterk teruglopen. In de huidige 39 regelingen bestaat volgens de minister veel overlap, waardoor het aantal terug kan naar dertien. Dit kan Nederland vele miljoenen euro’s besparen, stelt Schultz.

Reageer op dit artikel