nieuws

Tunnel beheerst afgezonken

infra Premium

Vijftien centimeter zijdelingse speelruimte heeft de zinktunnel voor de Noord-Zuidlijn onder het stationsgebouw. Niettemin is Combinatie Strukton van Oord ervan overtuigd dat de sandwichwanden niet worden geschampt bij het afzinken van de 130 meter lange betonnen bak.

Aan beide zijden zou er 80 centimeter vanaf worden gefreesd. Het beton van de sandwichwand onder het Centraal Station kon volgens het ontwerp tot op de eerste rij tubexpalen worden weggebikt. Groutpalen zijn immers grillige constructies en het was uitgesloten dat er een glad massief tevoorschijn zou komen bij het ontgraven, waar het tunnelelement direct tussen zou passen. Maar toen de afzinkoperatie steeds dichterbij kwam besloten Strukton van Oord en de Dienst Noord-Zuidlijn voor de zekerheid de nieuwe fundering van het oude stationsgebouw minder diep weg te frezen.

“Omdat we inmiddels wel een beetje weten hoe we een tunnel moeten afzinken”, aldus projectmanager Robbert Jan van Zuiden van de aannemingscombinatie. “We hebben niet veel ruimte nodig. Zeker niet in deze besloten zinksleuf waar geen wind is, geen golven zijn en geen zouttongen binnendringen die de opwaartse kracht van het water beïnvloeden. Dat maakt het mogelijk om heel beheerst af te zinken.”

Dit voorjaar jetten duikers met 1000 bar waterdruk 15 centimeter beton van de groutpalen. En dat is precies de speling die het 22 meter brede element op die plek aan weerszijden heeft. Op het ponton waar vanaf een clubje genodigden gisteren het invaren van het eerste tunnelelement aanschouwt lijkt Van zuiden zich weinig zorgen te maken over het verloop van de operatie. “Ter plaatse van de microtunnelpalenwand, waar de speelruimte zo’n 80 centimeter is, hebben we een geleidingsconstructie gemaakt die ervoor zorgt dat het tunnelelement geen andere kant op kan. Maar zelfs die zullen we niet raken”, zegt de projectmanager zelfverzekerd. “De constructie zit er voor de zekerheid, maar in principe manoeuvreren we de tunnel er op de centimeter nauwkeurig tussendoor.”

Hobbel

Deeerste hobbel voor het element na vier jaar wachten in de Suezhaven, wordt dinsdag soepel genomen. Tegen één uur s’middags ligt het tunnelelement in de sluiskuip. De speling is daar nog weer groter, zo’n anderhalve meter aan weerszijden. De bodem van het element moet wel over een stempelraam heen dat tijdelijk omlaag is geschoven. Dat stempelraam wordt komende weken weer opgetrokken. Het is namelijk nodig voor het afbouwen van de autotunnel onder de De Ruyterkade. De rest van die tunnel heeft MNO Vervat al een tijd klaar, maar het laatste stuk moest wachten tot het invaren van het element voor de metrotunnel. Komende weken wordt de sluiskuip met meerdere schotten afgesloten zodat de waterstand verlaagd kan worden en het element eerst onder de monoliete plaatvloer onder het spooremplacement kan worden geschoven. Na nog een waterstandsverlaging wordt het met lieren onder het stempelraam getrokken dat de sandwichwanden uit elkaar houdt.

Hoogstandjes

Maar Van Zuiden lijkt niet warm of koud te worden als hij de procedure nog eens van begin tot eind doorneemt. “De bouw van de microtunnelpalenwand en de sandwichwand. Dát was pas lastig”, stelt de projectmanager. “En vergeet ook het uitbaggeren van de zinksleuf niet, inclusief het verwijderen van 3000 oude houten palen. Dat waren technische hoogstandjes waarbij vergeleken het invaren en afzinken van het tunnelelement relatief eenvoudig is. Maar het is wel het meest zichtbare deel van alhet werk dat wij afgelopen jaren hebben verricht, daarom trekt het nu de aandacht.”

Reageer op dit artikel