nieuws

‘Tracéwet wel sneller, maar zal gedoe opleveren’

infra Premium

De fractievoorzitter van de ChristenUnie vreest dat wegenbouwprojecten ook met de nieuwe, inspraakrijke Tracéwet vertraging zullen oplopen. De Tweede Kamer moet volgens hem meer te zeggen krijgen over de totstandkoming van besluiten.

Om de procedures van wegenbouwprojecten te halveren van 14 naar 7 jaar introduceert minister Schultz een nieuwe Tracéwet. Bezwaar maken wordt moeilijker, maar daartegenover staat dat de minister belanghebbenden zoals burgers over het uiteindelijke plan moet laten meedenken in een zogenoemde verkenningsfase.

Rijstroken

Schultz rekent niet alleen op snellere besluiten, maar ook op betere. Volgens haar krijgt de burger namelijk meer over nieuwe rijstroken te zeggen dan hij ooit gehad heeft. Arie Slob van de ChristenUnie is verre van overtuigd. Hij vindt dat de Tweede Kamer de ‘verkennende’ minister per project moet kunnen controleren. “Heeft de minister voldoende oog voor alternatieve oplossingen? Kijkt ze ook naar plannen van aannemers? Kijkt ze voldoende naar ov-oplossingen? Dat zijn vragen die wij als Kamer moeten kunnen controleren”, vindt Slob.

Schultz wil de Kamer niet extra horen bij wegenbouwbesluiten. Ze spreekt van dubbele procedures en weken van onnodig oponthoud. Onzin, volgens Slob. “De zaak ligt niet direct stil.” De Kamer buitenspel zetten is juist onverstandig, voorspelt hij. “Voor het weet heb je allemaal gedoe en staat er iemand op die zegt dat het Rijk te eenzijdig besluiten neemt. Betrek je de Kamer erbij, dan kun je dat voorkomen.”

Dat de nieuwe wet de procedures rond wegenbouwprojecten versnelt, wil Slob nog wel geloven. Maar of ze er echt beter van worden, moet hij nog zien. “Voor je het weet fluit de Kamer de minister alsnog terug.”

De minister, de VVD, de PPV en het CDA zijn daar niet zo bang voor. Een keertje extra naar de Kamer komen, vindt minister Schultz geen enkel probleem, zei ze vorige week nog in het tweede debat over de Tracéwet. “Heeft u mij hier ooit droevig gezien?”, hield ze de leden van de Vaste Kamercommissie voor infrastructuur voor.

De minister oppert bovendien dat de eisen aan de inhoud van de startbeslissing voldoende verankerd staan in de wet. Vandaag neemt de Kamer de wet waarschijnlijk vrijwel ongewijzigd aan, vermoedt ook een teleurgestelde Arie Slob. “Ik besef ook wel dat niet altijd iedereen het ergens over eens kan zijn.”

Reageer op dit artikel