nieuws

Ondergronds detecteren kabels en leidingen nog onbetrouwbaar

infra

Detecteren van kabels en leidingen zonder te graven lukt steeds beter, maar is nog verre van betrouwbaar. Dat is de uitkomst van een onlangs gehouden praktijkproef van het Centrum Ondergronds Bouwen.

Tien detectiebedrijven mochten zich uitleven op het terrein IPC Groene Ruimte in Arnhem. De testvelden zijn representatief voor de Nederlandse praktijksituatie op het gebied van kabels, leidingen, grondsoort en bodembedekking. Op een testveld werd een extra kleilaag aangebracht. De resultaten zijn bemoedigend.

De resultaten van het rapport Kabels en leidingen detecteren zonder graven werd afgelopen week gepresenteerd tijdens de dag van het Ondergronds Bouwen.

“Doel is om in de toekomst het daadwerkelijke graven zo veel mogelijk te voorkomen en met radar en radiodetectie bovengronds inzicht te krijgen in wat er onder de grond ligt. De proef wijst uit dat we dat steeds beter kunnen, maar het moet nog wel beter”, vat projectmanager Richard van Ravesteijn van COB de uitkomst samen. Het is hem opgevallen dat de detectiebedrijven totaal verschillend werken op het gebied van voorbereiding, uitvoering en rapportage.

Een belangrijke uitkomst is dat radiodetectie betrouwbaardere resultaten oplevert dan grondradar. Daarnaast blijkt zandgrond prima om kabels en leidingen bovengronds in beeld te krijgen, maar zavel en klei leiden tot minder duidelijke uitkomsten. Verharding van het oppervlak of bundeling van de kabels en leidingen blijken de uitkomsten eveneens negatief te beïnvloeden. Ook opmerkelijk is dat sommige bedrijven allerlei kabels en leidingen detecteren die er helemaal niet liggen.

De kans dat het graven van proefsleuven op korte termijn achterwege kan blijven is zeer klein, maar Van Ravesteijn blijkt optimistisch over de potenties. De belangen zijn dan ook groot: In Nederland ligt 1,7 miljoen kilometer kabels en leidingen onder de grond, waar jaarlijks tussen de 40 en 70 miljoen euro aan wordt verspijkerd. Slordig werken en onzorgvuldige kaarten zorgen nog steeds voor veel graafschade en overlast.

“We komen al een heel eind als aanbestedings- en besteksvoorwaarden uniform worden en detectiebedrijven meer dezelfde manier van werken kiezen. Als detectiebedrijven, kabelbeheerders, beleidsontwikkelaars en verzekeraars allemaal een paar stappen zetten, zijn de perspectieven goed”, is de overtuiging van Van Ravesteijn.

Reageer op dit artikel