nieuws

Nieuwe afspraken over grenzen rioleringssysteem

infra

Installatiebedrijven krijgen dit jaar te maken met een aangepaste en op het Bouwbesluit 2012 afgestemde NEN-norm 3215. Hierin staan onder meer afspraken over systeemgrenzen voor riolering van bouwwerken. Ook zijn namen van typen afvoerleidingen gewijzigd.

Bij het uitwerken van de rioleringsvoorschriften voor het nieuwe Bouwbesluit werd geconstateerd dat onderdelen van het normblad voor een deel niet meer door het Bouwbesluit worden aangestuurd. Berichten hierover vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken leidden tot bezorgdheid in de installatiesector. De angst bestond dat dit zou leiden tot onveilige en ongezonde situaties. Zo zou de installatie van belangrijke onderdelen als terugstuwbeveiligingen en ontlastputten niet meer vanuit de bouwregelgeving zijn voorgeschreven.

De TVVL, Platform voor mens en techniek, noemt het niet aansluiten van het Bouwbesluit op NEN 3215 een slechte zaak: “Het zijn voorwaarden die bepalend zijn voor het goed functioneren van rioleringssystemen”. In de praktijk kwamen installateurs soms ook in een grijs gebied terecht als ze de norm erbij pakten. “Zaken waren niet altijd even helder omschreven”, zegt Niels Bijleveld, consultant Bouw bij normalisatie-instituut NEN.

Verbetering

Daarop richtte het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek aan NEN de norm zo in te richten dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het Bouwbesluit 2012. Tegelijkertijd heeft NEN de regels voor de buitenriolering laten aansluiten op die voor de riolering in gebouwen. De reden is dat deze regels naar het Bouwbesluit verhuizen. Ze staan nu nog in de Bouwverordening. NEN 3215 geeft nu dus ook bepalingsmethoden voor de capaciteit en waterdichtheid van de buitenriolering binnen de perceelsgrens.

NEN-consultant Bijleveld vindt dat met de nieuwe NEN 3215 een verbeterslag is gemaakt. Bovendien zijn op het juridische vlak kwesties afgedicht. Zo was het niet toegestaan dat in de norm eisen waren opgenomen. De eisen staan nu allemaal in de wet en de norm beschrijft louter nog de bepalingsmethoden en de voorwaarden waarmee kan worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit is voldaan.

Algemeen directeur Jan Wesseldijk van NEN overhandigt vandaag het concept-Wijzigingsblad NEN 3215 aan Hans Wittens, voorzitter van de afdeling Sanitaire Technieken van de TVVL, Platform voor mens en techniek. Dat doet hij tijdens het Nationaal Congres Sanitaire Technieken van TVVL. Op de nieuwe norm, waaraan ook Stichting Rioned haar bijdrage heeft geleverd, kan twee maanden commentaar worden geleverd.

Reageer op dit artikel