nieuws

Inspectie ontdekt tekortkomingen in zes spoortunnels

infra Premium

In zes spoortunnels trof de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) problemen aan met het veiligheidssysteem. Sommige mankementen kunnen gevaarlijk uitpakken, aldus de IVW.

Dat blijkt uit een onderzoek naar acht Nederlandse spoortunnels van minister Schultz (infrastructuur). De IVW stuitte op tal van problemen. In één tunnel trof de inspecteur een defect gasdetectiesysteem aan. Daarmee loopt de beheerder volgens hem bewust het risico dat het treinvervoer van passagiers in een potentieel ongezonde of schadelijke omgeving plaatsvindt. Gemiddeld vindt er jaarlijks namelijk twintig keer een incident plaats met een lekkende spoorketelwagon.

In een paar tunnels is de kwaliteit van vluchtwegen niet optimaal. Vaker liggen tegels los, soms ontbreken aanduidingen voor nooduitgangen. In twee tunnels hangen oude telefoontoestellen die het niet doen.

De Nederlandse spoorsector stelt hogere eisen aan veiligheid dan Europa. De IVW concludeert dan ook dat de meeste spoortunnels voldoen: “Hogere ambities worden echter niet vaak gehaald.” Minister Schultz onderschrijft dat. Ze benadrukt dat de spoorpraktijk zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering en wijst erop dat ProRail de tekortkomingen moet verhelpen.

Lees verder:  Vluchten over loszittende tegels via het ballastbed

Reageer op dit artikel