nieuws

Continuïteit voorkomt koude douche na aanbesteding

infra Premium

Een korte situatieschets. Stel je bent aannemer en je hebt net een enerverende aanbesteding achter de rug. Stel je hebt de aanbesteding gewonnen door die vermaledijde EMVI via de laagste prijs te omzeilen.

Stel je hebt deze “overwinning” nog onlangs uitbundig met je team gevierd. Dan is het toch een bijzondere gewaarwording als de opdrachtgever die tot dan toe aanbesteder heette al weer op de stoep staat om te controleren of je aan alle verplichtingen uit het contract voldoet. En dat terwijl je nog druk doende bent om een enigszins fatsoenlijke uitvoeringsorganisatie op poten te zetten. Dat noem je nog eens een koude douche.

Herkenbaar? Toch een situatie die zich in de Nederlandse aanbestedingspraktijk vaker voordoet. Naarmate de aanbestedingen complexer worden, kiezen overheden en aannemers er steeds vaker voor om in de aanbesteding speciale tenderteams in te zetten die gepokt en gemazeld zijn in het doorlopen van een aanbesteding. Zodra de aanbesteding voorbij is worden deze teams zo snel mogelijk op de volgende aanbesteding ingezet. Dat is immers efficiënt. Compleet nieuwe teams moeten dan de uitvoering vorm gaan geven. Gevolg is niet zelden verlies van het geheugen over de aanbesteding en discontinuïteit in de aanpak van het project.

Deze vaak abrupte overgang van aanbesteding naar uitvoering stelt hoge eisen aan de project start-up. Opdrachtgevers hanteren niet volkomen onterecht de stelregel dat de aannemer vanaf contractdatum aan zijn verplichtingen moet voldoen. De aanbesteding was hier immers op gebaseerd. Dat aannemers direct na contractdatum hun projectorganisatie vaak nog volledig moeten inrichten doet daar voor hen niets aan af. Wederzijds onbegrip is dan vaak het gevolg en dat terwijl met wederzijds begrip voor de situatie deze discontinuïteit te voorkomen is. Tenderteams aan aannemerszijde moeten in de eerste maanden na contractdatum de noodzakelijke brug vormen tussen aanbesteding en uitvoering. Opdrachtgevers moeten begrijpen dat opstarten van de uitvoering een kwestie van tijd is.

Ronald Siebrand, Leading professional Infrastructuur, DHV BV

Reageer op dit artikel