nieuws

Nieuwe techniek bij Utrechts tramspoor

infra Premium

Nieuwe techniek bij Utrechts tramspoor

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht wordt het traditionele spoor van de tramlijn naar Nieuwegein en IJsselstein vervangen door een constructie met een voor Nederland unieke techniek.

Over een lengte van circa 440 meter is een tracé van gewapende betonplaten gelegd dat de twee versleten spoorbogen vervangt. Het betreft prefab gewapende betonplaten die gekoppeld zijn tot twee lange stroken waarin groefrail is gelijmd. Het belangrijkste voordeel van deze door Edilon Sedra ontwikkelde techniek is een grotere stabiliteit van het baanvak. Daarnaast veroorzaken passerende trams minder lawaai dan op gewoon spoor. Bovendien hebben de trambogen minder last van slijtage en zijn zij aan het einde van hun levensduur relatief eenvoudig te vervangen.

De investeringskosten van deze – voor het eerst in Stockholm toegepaste – techniek zijn weliswaar iets hoger dan van een gewone trambaan, maar daar staan weer lagere onderhoudskosten tegenover. De Bestuursregio Utrecht, die opdracht gaf voor het werk, overweegt ook andere delen van de 23 kilometer lange tramlijn te vervangen door de constructie van Edilon Sedra.

Reageer op dit artikel