nieuws

‘Minder dijkcontrole geen invloed op waterveiligheid’

infra

Het verlagen van de keuringsfrequentie van dijken heeft geen gevolgen voor de veiligheid. Dat schrijft staatssecretaris Atsma (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma opperde eerder om dijken niet langer eens per zes jaar maar eens per twaalf jaar te controleren. “Het toetsen, ontwerpen en verbeteren van waterkeringen kan daardoor gelijkmatiger in de tijd uitgevoerd worden. Dit bevordert tevens de bestaande behoefte om meer rust in het systeem te creëren.” Het zal leiden tot een ‘efficiëntere inzet van capaciteit en kennis bij alle bij het toetsproces betrokken partijen’, verwacht Atsma.

Het plan maakt deel uit van de efficiencyoperatie van het kabinet. Vorig jaar kwam uitvoering van het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder druk te staan wegens een dreigend tekort van 900 tot 1300 miljoen euro. Om dit tekort het hoofd te bieden wordt tot 2020 750 miljoen euro bezuinigd op het waterbeheer. Het minder keuren van dijken is een van de maatregelen.

Tweede Kamerlid Richard de Mos voelt weinig voor de plannen. “Onze dijken zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van Nederland en daar mag nooit en te nimmer op beknibbeld worden.” De PVV’er vreest dat waterveiligheid in het geding komt. Volgens Atsma is daarvan geen sprake. “De verandering in het toetsproces heeft geen consequenties voor de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder om doorlopend de veiligheid van de waterkeringen te bewaken.” De staatssecretaris benadrukt wel dat er iedere zes jaar een overzichtrapportage komt. “Zodat de vinger aan de pols kan worden gehouden.”

Reageer op dit artikel