nieuws

IJsseldelta-Zuid wacht op Atsma

infra

IJsseldelta-Zuid wacht op Atsma

De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid staat in de steigers. De provincie Overijssel is klaar met het projectontwerp. Als staatssecretaris Atsma het ruim 300 miljoen euro kostende plan deze zomer goedkeurt, kan de aanbestedingsprocedure nog dit jaar beginnen.

Projectleider Jean Buskens volgt met zijn vinger de Hanzelijn in aanbouw, die zo’n 500 meter in de verte door het Overijsselse land is getrokken. “Als u daar kijkt, ziet u dat de spoorlijn over een brug loopt”, wijst hij. Gedeputeerde Theo Rietkerk neemt het over. “Daar ligt nu nog gras onder, maar over een paar jaar loopt de bypass er onderdoor.”

Buskens en Rietkerk geven een rondleiding aan directeur Peter van Rooy en ambassadeur Sybilla Dekker (voormalig minister van VROM) van innovatieprogramma NederlandBovenWater. Zij zien IJsseldelta-Zuid als voorbeeldproject. “Vooral het feit dat men de omwonenden nauw bij de besluitvorming betrokken heeft, is prijzenswaardig”, zegt Van Rooy. Rietkerk knikt bevestigend. “Dat heeft ons veel goodwillopgeleverd. Ik denk dat mede hierdoor de gemeenten Kampen en Zwolle sneller met het plan hebben ingestemd.”

In eerste instantie was er felle kritiek op de plannen van de provincie. Als reactie hierop stelde Rietkerk een team van externe experts beschikbaar om samen met de inwoners van de IJsseldelta een eigen (zesde) scenario te ontwikkelen. Rietkerk: “Wij hebben het veld uitgezet, zij mogen het spel spelen, was de gedachte.” Het scenario van de bewoners diende uiteindelijk als basis voor de verdere planvorming.

Bypass

In totaal gaat ongeveer 670 hectare van de tussen Zwolle en Kampen gelegen IJsseldelta op de schop. De aanleg van een bypass van de IJssel bij Kampen vormt het zwaartepunt van de werkzaamheden. “Maar er gaat nog veel meer gebeuren”, benadrukt Rietkerk. Buskens somt op: “Er wordt onder meer een zomerbedverlaging uitgevoerd, 300 hectare natuur gerealiseerd, 1300 woningen gebouwd en er komt een recreatieve vaarverbinding.” Rietkerk vilt aan: “Maar, het slagen van het project is niet afhankelijk van woningbouw.” Het kabinet gaf eerder aan 167 miljoen te willen bijdragen aan de waterveiligheid en 22,4 miljoen euro uit het budget van de Nota Ruimte voor de gebiedsontwikkeling, bijna tweederde van de totale geraamde kosten. Als staatssecretaris Atsma binnen een paar maanden groen licht geeft, kunnen de werkzaamheden over twee jaar beginnen.

Bewoners

Het busje waarin Rietkerk en Buskens hun gevolg door het plangebied leiden, rijdt over een oude Zuiderzeedijk, de Noordwendige Dijk. Hier is de invloed van het scenario van de inwoners van IJsseldelta het best merkbaar.

“In eerste instantie zou de oude dijk geïntegreerd worden met de dijk van de bypass”, legt Rietkerk uit. “Maar in het nieuwe plan zijn de beide dijken losgekoppeld. Hierdoor behouden deze mensen meer uitzicht.” Als tussen de oude boerderijen een moderne villa opdoemt, kan de politicus een glimlach niet onderdrukken. “Deze meneer dacht slim te zijn door snel een groot huis te bouwen, zodat hij zijn grond voor meer geld kon verkopen. Dankzij de inbreng van de buurt kan het pand gehandhaafd blijven.”

Bij het project zijn twaalf overheden betrokken, de provincie heeft een leidende rol. Overijssel verwerft de grond die nodig is, bereidt samen met Rijkswaterstaat en het waterschap Groot Salland de aanbesteding voor en neemt ook tijdens de uitvoering de leiding op zich. “Het was te groot en te complex voor de gemeente Kampen, op wier grondgebied de meeste werkzaamheden plaatsvinden”, verklaart Buskens.

Gebiedsontwikkeling

De uitvoering vindt in twee fasen plaats. In de eerste periode (2013-2015) wordt de verlaging van het zomerbed gecombineerd met de aanleg van de dijken van de bypass en de inrichting van het gebied. Ook wordt het woongebied opgehoogd (klimaatdijk). Door zand uit de IJssel te gebruiken voor de inrichting van het gebied, kan zo’n 30 miljoen euro op de totale kosten worden bespaard. De tweede fase begint in 2021. Dan worden de waterstaatkundige werken aangelegd, die nodig zijn om de bypass z’n werk op het gebied van waterveiligheid te kunnen laten doen. Volgens de planning die nu op tafel ligt, is de gebiedsontwikkeling in 2030 klaar. “En dan rijd je hier over een dijk”, zegt Rietkerk, terwijl het busje over een hobbelige landweg de rit naar Kampen voortzet.

Planning IJsseldelta-Zuid

2011-2012: voorbereiding en gunning E&C contract

2013: aanvang aanleg bypass en zomerbedverlaging

2013: Hanzelijn operationeel

2015: dijken en zomerbedverlaging gereed

2016: inrichting bypass gereed

2016: start woningbouw (tot 2030)

2017: oplevering versterkte Drontermeerdijk

Na 2021: bouw van drie kunstwerken voor bypass

Reageer op dit artikel