nieuws

Gemaal Schoute geen obstakel meer voor vissen

infra

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is het boezemgemaal drs. P.H. Schoute in Den Haag passeerbaar gemaakt voor vissen.

Voor vissoorten die trekken, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars, was het gemaal Schoute tot nu toe een onneembaar obstakel. Dat kwam omdat alleen water vanuit de boezem naar zee gepompt kon worden. Keringen sluiten het gemaal hermetisch af als het pompen klaar is. Vis die in het voorjaar naar de polders wilde trekken, kwam in Scheveningen voor een dichte deur.

Imtech als hoofdaannemer en Verhoef Infra in onderaanneming hebben het gemaal nu voorzien van een hefinrichting boven de middelste van de in totaal drie pompen in het complex. De hefinrichting kan de gehele constructie automatisch helemaal optillen, zodat een opening ontstaat en ook water terug kan stromen. De vis wordt vanaf de zeekant door middel van een zoete lokstroom naar die doorgang geleid om vervolgens met de stroming meegenomen te worden naar het lager gelegen Afwateringskanaal.

Binnenkort begint de aanbestedingsprocedure voor de aanpassing van een ander gemaal in het gebied van het hoogheemraadschap, mr.dr. C.P. Zaaijer bij Maassluis in de Nieuwe Waterweg.

Reageer op dit artikel