nieuws

Wateringenieurs ballen vuist

infra

Nederland balt internationaal de vuist door de kennis van instituut Deltares hechter te koppelen aan de ingenieursbureaus. De in een convenant vastgelegde nieuwe vorm van samenwerking moet in het buitenland de concurrentiekracht in de specialismen bodem en water verder versterken.

“Een gedenkwaardig moment, te zien hoe de sector zich opricht”, constateert oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen Sybe Schaap. “Het convenant is een signaal naar het buitenland.” Directeur Harry Baayen van Deltares noemt de timing van de gemaakte afspraken met brancheorganisatie NLingenieurs bijzonder. “In twee jaar tijd hebben we een gedachtegoed opgebouwd dat aansluit bij de ideeën van de commissie-Wijffels en de problematiek van vandaag. We hebben een vruchtbare basis om het werk voortaan op een andere wijze aan te pakken.” Kennisinstituut Deltares telt 900 medewerkers en heeft een omzet van 110 miljoen euro. Gangmaker Jan Coppes (oud-directeur van Witteveen+Bos) verzekert dat in hoog tempo allerhande klippen zijn omzeild om vlot en effectief tot een concreet convenant te komen. Zorgvuldig is ervoor gezorgd dat geen conflict ontstaat met kartelregels.

Niet exclusief

“Acht bureaus hebben de samenwerking met Deltares concreet opgepakt. Maar ik zeg nadrukkelijk dat de deelname niet exclusief is. We hebben niet in een achterkamertje gedaan aan kartelvorming. De keuze voor de acht heeft alleen te maken met de wil snelheid te maken. Als we direct met iedereen om tafel waren gegaan, had het convenant nog jaren op zich laten wachten.” De afspraken die zijn gemaakt om samen kennis te ontwikkelen en uit te wisselen, geven volgens voorzitter Ed Nijpels van NLingenieurs een goed voorbeeld van de manier waarop Nederland zijn kenniseconomie een nieuwe impuls kan geven. Van de dertig topinstituten kan alleen Deltares roemen op een convenant met een brancheorganisatie. Nederland is de vierde exporteur van ingenieursdiensten ter wereld.

“Ik ben erg blij met de afspraken die we in het convenant hebben kunnen maken”, aldus Nijpels. “De overeenkomst is gelukkig praktisch van aard. En ik heb niet het gevoel dat we met dit convenant straks in de gang worden opgewacht door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.”

Reageer op dit artikel