nieuws

Tunnelexperts zetten vraagtekens bij nieuwe veiligheidsnormen

infra Premium

Tunnelexperts zetten vraagtekens bij nieuwe veiligheidsnormen

Minister Schultz vindt één tunnelincident met honderd slachtoffers minder acceptabel dan tien incidenten met tien slachtoffers. Tunnelexperts zetten vraagtekens bij de nieuwe veiligheidsnormen in de nieuwe Tunnelwet.

Basisgedachte is de regie naar het Rijk te trekken en geen ruimte over te laten voor brandweerkorpsen, burgemeesters en andere partijen die elk hun eigen zegje willen doen. Daarom krijgt elke tunnel een standaarduitrusting. Deze standaard kan overigens per type en gebruik van de tunnel verschillen. “Met de keus voor de standaarduitrusting is de discussie over welke voorzieningen in een tunnel moeten komen, afgesloten”, kondigt de minister aan in de toelichting op de Tunnelwet.

Dat de wet een einde maakt aan de hoogoplopende ruzies van de afgelopen jaren, lijkt een illusie. Die discussie zal voorlopig niet verstommen, want de wet verzuimt op diverse punten duidelijke keuzes te maken. De invulling van de rol van de veiligheidsbeambte, de inhoud van de risicoanalyse en de standaarduitrusting van de tunnel worden pas in een later stadium in aanvullende regels uitgewerkt en laten voorlopig nog alle ruimte om te touwtrekken.

Reageer op dit artikel