nieuws

Goedkoper baggeren met geluidsgolven

infra Premium

Met behulp van geluidsgolven kan, in combinatie met boringen en chemische analyses, nauwkeurig de vervuilingsgrens in sliblagen op waterbodems worden bepaald.

Met deze methode kan een kostenreductie tot 30 procent worden behaald bij het baggeren en verwerken van verontreinigde specie.

Vervuilde baggerspecie ligt meestal als een sliblaag op schoner sediment. Resultaten van boringen en monsters laten de scheiding van de bodemlagen op één punt zien. Metingen met geluidsgolven (seismiek) geven inzicht in de laagopbouw van het sediment op de waterbodem. Door de gegevens van de punten hiermee te combineren, ontstaat een beeld van de laagscheiding van de verontreiniging over een hele lijn.

Dit levert een nauwkeurig beeld op van de vervuilingsgrens in de waterbodem, zodat verontreinigd materiaal veel selectiever kan worden ontgraven. Vooral bij onregelmatige bodems, zoals van rivieren, hoeft veel minder verontreinigde baggerspecie te worden afgevoerd. Bovendien voorkomt de methode dat het baggerbedrijf schoon materiaal weghaalt.

Het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet en Stema Survey ontwikkelden de methode. Ingenieursbureaus Oranjewoud, Witteveen + Bos en Tauw en geotechnisch specialist Sialtech verleenden ondersteunende diensten. Eind deze maand dingt de innovatie mee naar de Waterinnovatieprijs van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Reageer op dit artikel