nieuws

achtergrondVeiligheid korte tunnel niet geregeld

infra

De veiligheid van korte tunnels is niet geregeld. Het ontbreken van een richtlijn laat veel aan het toeval over en staat in wel erg schril contrast met de strenge tunnelwetgeving voor lange tunnels.

Een ‘zeepkistsessie’ van het Centrum Ondergronds Bouwen afgelopen dinsdag tast de behoefte af bij zo’n veertig tunnelexperts voor een nieuwe richtlijn. Animo genoeg, was al snel de conclusie: “Omdat er helemaal niets vastligt, loopt de discussie al snel heel breed uiteen”, blijkt een breedlevende gedachte, terwijl wel steeds meer korte tunnels worden gebouwd.

Idee was te brainstormen over de inhoud van een richtlijn voor korte tunnels. De verwachting is dat die eind dit jaar klaar kan zijn, maar voor die tijd moeten nog heel wat vraagstukken opgelost: want moet zo’n richtlijn ook gelden voor korte spoortunnels en lichte overkappingen? En hoe ga je om met files en verkeerslichten in stadstunnels? En kan er een eisenlijst voor de bouwers komen, waardoor de overgang naar de beheerfase soepeler verloopt?

Maar het begint met de vraag: hoe lang is een korte tunnel?

De experts verschillen daarover nauwelijks van mening: een korte tunnel is tussen de 50 en 250 meter lang. De basis daarvoor is pragmatisch: bij een tunnel langer dan 50 meter is overleg met de brandweer vereist en bij een tunnel langer dan 250 meter is de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels van toepassing.

Aquaduct

De onderdoorgang in de A5 bij Schiphol is een voorbeeld van een korte tunnel, maar ook het aquaduct in de N11 en de spoor- dive-under bij Barendrecht, schetst Erik Schermer van Grontmij.

De strenge richtlijnen voor lange tunnels kunnen als basis dienen voor de uitwerking van korte tunnels, maar niemand zit te wachten op al te ingewikkelde procedures. “Meer een gebruiksaanwijzing”, wordt geopperd. Het gaat tenslotte om lange viaducten die al snel voldoen aan alle veiligheidsrisico’s en waar zelden incidenten optreden. Een wettelijke basis voor een richtlijn ontbreekt. Minister Schultz (infra) heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe Tunnelwetgeving, maar vindt extra maatregelen voor korte tunnels niet nodig.

Schermer vindt desondanks dat vier punten bij elk tunnelontwerp aan bod moeten komen: verkeersafhandeling, incidentbeheersing, zelfredding en hulpverlening.

Vluchtroutes

“Verlichting en afvoer van hemelwater is van toepassing bij elke tunnel, ongeacht de lengte. Maar bij incidenten is het van belang hoe vluchtroutes zijn geregeld en staan aangegeven. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe hulpverleners toegang krijgen tot de tunnel en waar blusvoorzieningen zijn aangebracht.”

Aan de hand van het Aquaduct Amstelhoek in de N201 laat hij zien dat ook bij korte tunnels – in dit geval 135 meter – de veiligheid met betrekkelijk simpele maatregelen omhoog kan. Na overleg met betrokken partijen zijn extra trappen gebouwd om de tunnel toegankelijk te maken voor de brandweer en is gekozen voor een extra brede middenberm. Ook is gekozen voor verkeersdetectie, een omroepinstallatie en camerabewaking. De korte tunnel ligt precies op de grens van drie gemeenten en twee provincies en dat maakt overleg met de ‘stakeholders’ niet makkelijker: want wie rukt wanneer uit?

Reageer op dit artikel