nieuws

Wegen Schiphol-Almere mogelijk miljard duurder

infra

De risico’s bij de wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere zijn zo groot dat het budget met 1 miljard euro extra kan oplopen. Door de stijgende bouwprijzen is de begroting nu al met 190 miljoen euro bijgesteld naar naar 4,4 miljard euro.

De wegverbredingen met twee nieuwe bruggen en twee tunnels zijn zo complex dat Rijkswaterstaat voorlopig een onzekerheidsmarge voor risico’s aanhoudt van 30 procent.

Minister Schultz (infra) heeft afgelopen week het tracébesluit getekend voor de wegverbredingen van de A1, A6, A9 en A10-Oost. Tegelijk is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat de onzekerheidsmarges rond het project groot zijn. Daarbij rekent de bewindsvrouw met tegenvallers die kunnen oplopen tot 21,5 procent (945 miljoen euro) of meevallers van 9,9 procent (435 miljoen euro). Als de risico’s tegenvallen loopt het budget op tot 5,4 miljard euro en gaapt een gat van bijna 1 miljard euro op de begroting. Als overal meevallers optreden kan het budget met bijna een half miljard omlaag en kosten de wegverbredingen 4 miljard euro.

Amstelveen

Vooralsnog lijken tegenvallers een realistischer scenario dan meevallers. Nog voordat de eerste aanbesteding in gang is gezet, is het projectbudget al met 190 miljoen euro opgehoogd ten opzichte van de begroting van dit jaar. De scope en omvang zijn nu vastgesteld op 4,4 miljard euro. Het extra geld is nodig vanwege de stijgende prijzen in de gww-bouw. De projectorganisatie verwacht de komende tijd hogere inschrijfprijzen van bouwcombinaties. Vooral de stijgende materiaalprijzen van staal, asfalt en olie jagen de kosten op. Ook transport en energieprijzen lopen op.

De minister moet mogelijk ook nog fors bijlappen voor de tunnel bij Amstelveen. Zij heeft haar handtekening gezet onder het tracébesluit met tunnel, maar de gemeente kan de toegezegde 100 miljoen euro niet betalen. Openbreken van de procedure zorgt voor jaren vertraging.

Reageer op dit artikel