nieuws

Weer problemen met perstunnel

infra

De messen buigen niet meer af op asfaltschollen, maar afgelopen dinsdag deden zich onverwachte zettingen voor áchter het persfront van de fietstunnel onder de A2 bij Vianen. Strukton is de hele nacht bezig geweest met repareren van het wegdek.

Rijkswaterstaat en de aannemer zijn nog druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de zetting. Zolang die niet boven water is, ligt het werk stil. Maar volgens een woordvoerder van Strukton is er nog geen sprake van dat de geplande oplevering medio deze zomer in gevaar komt. Stukton moet nog 8 meter persen van de in totaal 70 meter lange tunnel onder de A2 vlakbij knooppunt Everdingen. Als het werk goed loopt wordt er zo’n 2,5 meter per dag geperst.

Zettingen doen zich wel vaker voor bij perstunneltjes, maar meestal treden ze op over enige afstand en merkt het verkeer er weinig van. De zetting van 6 centimeter dinsdag deed zich echter over een korte afstand voor. De auto’s stuiterden er overheen volgens een woordvoerder van de gemeente, waarop Rijkswaterstaat een rijkstrook afzette. Lange files waren het gevolg rondom het drukke knooppunt Everdingen.

Strukton had de bouw van de tunnel vlak voor kerst weer opgepakt, nadat het werk ruim twee jaar had stilgelegen. Bij de eerste persing in het voorjaar van 2008 boog de tunnel naar boven af en beschadigde het wegdek van de A2.

Grondonderzoek

Onderzoek wees uit dat er asfaltschollen en puinbrokken in de aardebaan onder de weg zaten, waar de messen voor op de tunnelpers op afketsten. Aanwezigheid van die schollen was niet naar voren gekomen bij het grondonderzoek dat de gemeente Vianen had laten uitvoeren en waar Strukton zijn ontwerp op baseerde. De aannemer hield de opdrachtgever verantwoordelijk en een lange patstelling volgde. Na een arbitrage-zaak begin vorig jaar kwamen de partijen weer met elkaar in gesprek. De arbiter bepaalde dat beide partijen deels aansprakelijk waren voor het vastlopen van de persing. Strukton moest 70 procent van de meerkosten betalen, de gemeente draaide op voor de overige 30 procent.

Strukton pakte het persen weer op maar besloot de bodem voor te prikken om obstakels tijdig te lokaliseren. Ook werden er zwaardere messen voor de eerste tunnelmoot geplaatst. De zetting van dinsdag deed zich voor op een plek waar het persfront al een tijdje gepasseerd was.

Reageer op dit artikel