nieuws

Vertraging bouw Coentunnel

infra Premium

Het ontwerp voor de installaties van de Tweede Coentunnel moet op 25 punten worden aangepast. Het contract is daarvoor opengebroken. Terug naar de tekentafel is lastig vanwege de zware boeteclausules in het contract. Een nieuwe vertraging dreigt.

Inmiddels probeert sinds eind 2010 een onpartijdige projectregisseur, oud topman Jan Kees de Pagter van Volker Wessels, de impasse te doorbreken en de lastige onderhandelingen over de kosten, risico’s en vertraging vlot te trekken. Zowel Rijkswaterstaat als de Coentunnel Company (Arcadis, Dura Vermeer, Besix, TBI, CFE, Vinci en Dredging International) willen weinig kwijt over de problemen “om het lopende proces niet te verstoren”. Rijkswaterstaat bevestigt dat gesprekken gaande zijn met het consortium.

Voor Rijkswaterstaat dreigt een derde tunnelproject op rij te verzanden in een drama vanwege de tunneltechnische installaties. Weer verloopt de uitvoering van de ruwbouw op rolletjes, maar leiden de installaties tot kopzorgen.

De keuze is nu doormodderen met het bestaande ontwerp of terug naar de tekentafel. Aan beide opties kleven grote nadelen. Het huidige ontwerp voldoet niet aan alle eisen en zal gedurende de uitvoering op verschillende punten moeten worden aangepast. Deze optie heeft bij zowel de A73-tunnels als de A2-tunnel bij Utrecht tot grote vertraging geleid bij de openstelling.

Opnieuw

De andere mogelijkheid is een deel van het ontwerp opnieuw te maken. Dat zal een vertraging van ongeveer zes maanden opleveren, die mogelijk deels weer gedurende de uitvoering kan worden ingehaald.

Extra lastig bij deze keus is het onderliggende dbfm-contract met een waarde van 1,4 miljard euro en een looptijd tot 2037. Daardoor ligt de verantwoording voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud bij de marktpartijen en moet Rijkswaterstaat zich beperken tot een regierol. Een gezamenlijke aanpak, zoals beoogd bij de tunnel A4 Midden-Delfland, is door de gekozen contractvorm zo goed als onmogelijk.

Bovendien is direct sprake van grote boeteclausules bij niet tijdige oplevering. Alle betalingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De bankenconsortia zullen direct hoge claims indienen als afgesproken data niet worden nagekomen. De prikkel om tijdig op te leveren is onevenredig hoog.

Reageer op dit artikel