nieuws

Surinaamse blunderbruggen

infra

Surinaamse blunderbruggen

Alles wat mis kon gaan bij de bouw van de brug tussen Hamburg en Uitkijk over de Saramaccarivier, ging ook mis. In het voorjaar van 2005 sloeg toenmalig president Ronald Venetiaan de eerste paal, het lokale aannemersbedrijf Van Kessel had een jaar de tijd om de bouw af te ronden. Nu, bijna zes jaar later, is de nieuwe oeververbinding nog niet klaar en Van Kessel failliet.

Ballast Nedam is als reddende engel ingehuurd om de brug alsnog op te leveren. Voor Adrian Hurr, die namens het Nederlandse bedrijf is belast met de afbouw van de Uitkijkbrug, is het een opmerkelijke klus. Niet dat de brug zo bijzonder is, maar wel omdat hij niet eerder de puinhoop van een collega-bouwbedrijf heeft moeten opruimen. “Ik heb mij verbaasd over wat er allemaal verkeerd is gegaan en gedaan.

Voor de inwoners van het district Saramacca is het uitblijven van de oplevering een enorme teleurstelling. Zij waren dolblij toen de eerste paal door aannemer Van Kessel werd geslagen. Daarmee zou een einde komen aan de lange wachttijden voor de veerboot. Maar ze kwamen bedrogen uit. Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken hadden verkeerde berekeningen gemaakt van de bodemgesteldheid, zowel van de oevers als onder water. Dat leidde al snel tot de nodige problemen, die verergerden door fouten die de aannemer maakte.

Bij nadere inspectie, enkele weken voor de vertraagde oplevering eind 2007, bleek dat de brug tal van technische mankementen vertoonde. De fundering van de brugpijlers is onstabiel, waardoor het brugdek kantelt en er scheuren zijn ontstaan. Het storten van beton is slecht uitgevoerd, om dat te verbloemen is een afsmeerlaag aangebracht die op veel punten loslaat. Bovendien zijn de brugdelen niet correct gedilateerd, waardoor ernstige scheurvorming in het wegdek dreigt te ontstaan.

Om kosten te besparen, werden de overspanningen van de brug verkleind, met als gevolg dat de brughoofden op de oever direct naast de rivier zijn gebouwd. De brughoofden zijn daardoor onderspoeld en de kans dat het aangrenzende weggedeelte verzakt, is groot. Vooral dat laatste verbaast Hurr: “Absoluut prutswerk, ik snap niet dat een aannemer zoiets doet.” Ballast Nedam ontvangt voor het voltooien van de brug 3,75 miljoen euro, meer dan de oorspronkelijke aanneemsom van 2,5 miljoen euro.

Surinamerivier

Ondertussen zitten de Surinamers nog met een andere blunderproject in hun maag. Over de Surinamerivier, zo’n zestig kilometer buiten Paramaribo, werd zes jaar geleden begonnen met de bouw van de Carolinabrug. Een opdracht die eveneens aan Van Kessel was gegund. De bestaande houten brug was ingestort na te zijn aangevaren door een schip. Nog voordat de nieuwe brug gereed was, sloeg het noodlot opnieuw toe: een zandschuit, waarvan de schipper dronken was, ramde midden in de nacht één van de pijlers waardoor enkele brugdelen in het water stortten. Het ongeluk kon gebeuren omdat het ministerie van Openbare Werken, de opdrachtgever, om kosten te besparen het aanbrengen van een aanvaarbescherming had geschrapt.

Opmerkelijk genoeg werd niet de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de schade van één miljoen euro, maar aannemer Van Kessel. Dat leidde mede tot het faillissement van het bedrijf. Bovendien bleek bij nadere inspectie dat Van Kessel ook bij deze brug ernstige constructiefouten had gemaakt. Sinds het ongeval, eind 2008, ligt de bouw stil en liggen de brugdelen, alsmede de gezonken boot, nog altijd roerloos in het water. Ballast Nedam en MNO Vervat hebben op verzoek een offerte uitgebracht om ook deze brug te herstellen en af te bouwen, maar inmiddels is duidelijk dat sloop van de nimmer gebruikte oeververbinding en nieuwbouw goedkoper is.

De regering van president Desi Bouterse heeft Ballast Nedam inmiddels ook aangetrokken om een voorstudie te maken voor de bouw van een brug over de Corantijnrivier, die de grens vormt tussen Suriname en buurland Guyana. Dat Bouterse het Nederlandse bedrijf heeft gevraagd, is niet zo verwonderlijk. Eind jaren negentig bouwde Ballast Nedam al de twee grootste bruggen in de geschiedenis van de voormalige kolonie, over de Suriname- en Coppenamerivier. Dat gebeurde op verzoek van de toenmalige regering, waarin de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse het voor het zeggen had.

Opstappen

Die bruggen waren overigens mede aanleiding voor het vroegtijdig opstappen van de regering, omdat de bouwkosten zwaar drukten op de overheidsbegroting en het land op de rand van de financiële afgrond brachten. Tijdens massale protesten werden door de bevolking leuzen geschreeuwd dat men van ‘een broodje brug’ niet kon leven. Deze keer zal dat niet zover komen, verzekert Bouterse, omdat China heeft toegezegd de bouw te willen financieren.

Momenteel verblijft een team van tien deskundigen van Ballast Nedam in Suriname om het nodige voorwerk te doen. “We bekijken wat de meest geschikte locatie is en onderzoeken de grondgesteldheid”, zegt Johan Verhagen, vertegenwoordiger van Ballast Nedam. “Ook willen we bespreken hoe breed en hoe hoog de brug moet worden.”

Marowijnerivier

Als de regering-Bouterse de verkiezingsbeloften waarmaakt, wordt voor 2015 nog een ander groot brugproject gerealiseerd: die moet Suriname verbinden met het vasteland van buurland Frans-Guyana. Deze brug over de Marowijnerivier zal grotendeels door Frankrijk worden betaald. Hoewel het voor de hand ligt dat Ballast Nedam ook deze brug mag bouwen, vindt men het binnen het bedrijf te voorbarig om hier op in te gaan.

Vooralsnog heeft Ballast Nedam nog de handen vol aan de Uitkijkbrug, die met een lengte van 175 meter een groots project is maar volgens Hurr wel een enorme uitdaging. In de afgelopen weken zijn de brugdelen 12 centimeter opgevijzeld en is een groot deel van het beton hersteld. Naar verwachting kunnen weggebruikers binnen twee maanden de brug eindelijk gebruiken, vijf jaar later dan gepland. “En daar gaat het uiteindelijk om”, weet Hurr. “Mensen kijken erecht naar uit, dagelijks wordt ons gevraagd wanneer we klaar zijn.”

Reageer op dit artikel