nieuws

ProRail introduceert Reizigersladder

infra

ProRail introduceert een Reizigersladder als variant op de CO2-ladder. Het idee is nog pril, maar het is de bedoeling aannemers met een gunningsvoordeel te stimuleren tot bouwen zonder overlast.

De verwachting is dat spoorbouwers komend jaar voor 2 miljard aan werk kunnen. President directeur Claudia Zuiderwijk van ProRail introduceerde gisteren de nieuwe prestatieladder tijdens de marktdag. Het succes van de CO2-ladder is groot en de spoorbeheerder snakt naar een vergelijkbaar succes op het gebied van betrouwbaarheid.

“We kunnen de reiziger alleen centraal stellen door de handen ineen te slaan en samen – opdrachtgever en markt – naar vernieuwende oplossingen te zoeken.” Slimmer inrichten van het spoornet gaan daarbij hand in hand met minder storingen en betere informatiesystemen.

Ze heeft spijt van de gevolgde tactiek dat winterproblemen onder controle zouden zijn: “We hebben vooraf verwachtingen gewekt bij de reiziger die we niet hebben waargemaakt. We waren afgelopen jaar wel beter voorbereid. Maar het is op cruciale momenten misgegaan ondanks 2300 extra wisselverwarmingen en ondanks dat we in de vrieskou keihard hebben gewerkt.”

Belangen

ProRail is op de vingers getikt door politiek Den Haag en moet vanaf nu nog beter letten op de belangen van de reiziger. Een eerste stap is de nieuwe Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers. Aannemers krijgen een jaarlijkse vergoeding oplopend tot 2500 euro per project als zij een spoorproject uitvoeren met oog voor de omgeving. Het fenomeen is uit Engeland overgewaaid en legt vooral nadruk op de rol van de bouwplaats en het zichtbaar maken van bewustzijn voor omgeving, medewerkers en milieu.

De regeling wordt niet verplicht en is straks waarschijnlijk de eerste stap op de nieuwe Reizigersladder. “We staan open voor alle suggesties vanuit de markt om een vergelijkbare ladder op te tuigen”, licht Zuiderwijk toe. “De reiziger moet zorgeloos reizen. Dat betekent een nieuwe manier van werken voor ProRail en de spoorbouwers. Bij elk contract moeten we afvragen wat een project voor gevolgen heeft voor de reiziger en of we de consequenties kunnen inperken met informatie, alternatieven en betrouwbare buitendienststellingen.”

Komend jaar zet de spooropdrachtgever voor 2 miljard euro aan opdrachten op de markt. Dat is eenzelfde bedrag als vorig jaar en ook de verdeling tussen nieuwbouw en onderhoud wijkt nauwelijks af: De grote stations komen op stoom, de Hanzelijn nadert zijn afronding en de Flevolijn en spoorboekloos rijden laten nog even op zich wachten.

Reageer op dit artikel