nieuws

Groei op spoor blijft voorlopig uit

infra

Duizenden extra fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor auto’s zorgden nog niet voor vollere treinen. En hoewel het kabinet nog zeker 3 miljard euro te verdelen heeft om de spoorambities te realiseren, blijft de grote groei van railverkeer ook de komende twee jaar uit.

Wil je dezer dagen op de hoogte blijven van de spoorambities van dit kabinet dan moet je veel lezen. Doe je dat dan kom je tot een paar conclusies. ProRail en de NS doen het – wat het nakomen van afspraken betreft – helemaal zo slecht nog niet. Stations en treinen werden bovendien mooier en aantrekkelijker. Er kwamen duizenden P+R-plaatsen bij en alleen al vorig jaar 28.000 fietsparkeerplaatsen. In 2009 begon een succesvolle proef met Spoor-tv en om te voorkomen dat wachtende reizigers het koud kregen, liet ProRail beschutte plekken bouwen. En toch, de gewenste groei bleef uit.

Volgens een nieuwe onderzoek van minister Schultz (infrastructuur en milieu) bleef het aantal reizigerskilometers in 2010 gelijk aan dat in 2009. In de eerste helft van vorig jaar kromp dat aantal zelfs ten opzichte van het jaar ervoor. Met als belangrijkste oorzaken: de crisis en de incidenten zoals de winterproblemen in januari 2010, de stremming bij Schiphol en de grote buitendienststelling van het spoor bij Arnhem door bouwwerkzaamheden.

Hoewel dit kabinet de groeiambitie van het vorige landsbestuur al losliet (jaarlijks 5 procent extra treinreizigerskilometer), blijft de regering investeren in P+R-plaatsen en fietsenstallingen. Tot 2012 komen er voor een bedrag van 30 miljoen euro 7500 tot 10.000 parkeerplaatsen bij. Voor het programma ‘Ruimte voor de fiets’ reserveerde de regering nog eens 20 miljoen euro.

Miljarden

De maatregelen uit het plan ‘Groei op het spoor’ vallen in het niet bij een ander treinproject: het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit plan van 3 miljard euro moet de komende twee jaar vorm krijgen. Tot 2012 staan de uren echter vooral in het teken van studie.

Rijk en regio bestemmen de helft van het budget voor ‘overige maatregelen’, zoals overwegen en trillings- en geluidsoverlast. Het andere deel van het geld moet het spoornet in de vier windstreken van het land robuuster maken. Met inhaalsporen, een spoorboog bij Meteren van ongeveer 150 miljoen euro en verbeterde seinen.

De korte, dubbele boogbrug bij Deventer, die meer goederenvervoer over het spoor mogelijk moest maken, komt er in elk geval niet. De minister onderzoekt alternatieve oplossingen, zoals een Twentekanaallijn – een spoorlijn tussen Zutphen en Hengelo – en twee varianten van een lange verbindingsboog bij Deventer. ProRail en de NS voeren ook nog een analyse uit naar een nieuw Ketelstation. Schultz ziet het oorspronkelijke plan niet zitten, vanwege de ‘te hoge’ kosten van 100 miljoen euro.

Noordtak

Onder druk van de Kamer probeert de minister ook nog een oud plan nieuw leven in te blazen: de Noordtak van de Betuwelijn. In 1999 verdween de beoogde lijn tussen Elst en Oldenzaal van het politieke toneel, omdat de ‘tak’ tot 2015 niemand een dienst zou bewijzen. Minister Schultz twijfelt nog steeds over de haalbaarheid van de lijn, omdat de goedkoopste variant van de lijn destijds al honderden miljoenen euro’s meer kostte dan de 3 miljard die de minister nu voor het totale PHS beschikbaar heeft.

Onderzoek is er ook naar de komst van een eventuele ROBEL-lijn tussen Rotterdam en België. Ook voor die lijn is voorlopig geen geld. Als de twee verbindingen er al komen dan moeten spooraannemers geduld hebben. Beide projecten worden zeker niet voor 2020 aangelegd.

Reageer op dit artikel