nieuws

Amsterdam faalt in beleid infrastructuur

infra

Ruim de helft van de infraprojecten die worden aanbesteed door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam (DIVV), haalt de planning niet. Gemiddeld loopt 60 procent van de verstrekte opdrachten een vertraging op van acht maanden.

Het rapport ‘Werk in uitvoering’ wijst dat uit. Volgens het onderzoek heeft het vertrouwen in de dienst deuken opgelopen. De onderzoekers spreken van een “getraumatiseerde organisatie”.

Verantwoordelijk wethouder Wiebes (verkeer en vervoer) gaf een expertteam onder voorzitterschap van René Kottman, de voormalige bestuursvoorzitter van Ballast Nedam, opdracht tot het onderzoek na problemen bij enkele infrastructurele projecten, waaronder de renovatie van de Utrechtsestraat en de Hogesluis en het verbeteren van de brandveiligheid van de metrotunnel in Amsterdam.

Duurder

Van de aanbestede projecten blijkt 15 procent duurder te zijn dan geschat. Gemiddeld gaat het om 1,7 miljoen meerkosten per project, wat neerkomt op circa 60 procent van het oorspronkelijke budget. Het expertteam concludeert dat DIVV ernstig tekortschiet bij het opdrachtgeverschap van grote infra-projecten. Daarbij benadrukken de onderzoekers dat taken en interne sturing bij projecten vaak onduidelijk zijn.

Standaarden

Ook constateren ze dat de dienst geen gebruikmaakt van dezelfde standaarden en systemen voor projectbeheersing en procesmanagement.

Ze waarschuwen voor het ontbreken van goed risicomanagement en adviseren de competenties van de DIVV-medewerkers op deze terreinen te verbeteren. Verder ontbreekt bij de dienst een cultuur van transparantie en behoren het delen van kennis en het geven van feedback niet tot de sterkste kanten van de medewerkers.

“De professionaliteit op het gebied van inkoop en aanbesteden schiet ook tekort”, melden de onderzoekers. “Waardoor ook denkkracht en kritische reflectie onvoldoende worden georganiseerd.”

Professionalisering van de dienst duurt ongeveer vijf jaar. Daarvan zijn de eerste twee jaar het belangrijkst. De jaarlijkse kosten in die periode belopen tussen 1 en 3 miljoen euro. De experts verwachten dat de investering zichzelf zal terug verdienen.

Wethouder Wiebes vindt dat de dienst professioneler moet worden. Hij wil deskundigen aantrekken die over de aanbesteding en inkoop gaan. Daarnaast zal de directeur van de organisatie een verbeterplan schrijven. Wiebes constateert een gebrek aan zakelijkheid.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels