nieuws

Norm moet inspectie van infrastructuur verbeteren

infra Premium

NEN 2767-4-1 moet de objectieve en eenduidige inspectie bevorderen van infrastructuur. Rijkswaterstaat besluit binnenkort of de dienst de nieuwe norm voor alle prestatiecontracten gebruikt.

De conditiemeting is een inspectiemethode om de technische staat van
infrastructuur te beoordelen, zegt Jolien van Lokven, normalisatie-adviseur bij
NEN-Bouw. “De methode omschrijft voor alle onderdelen van de infrastructuur
welke gebreken kunnen voorkomen en hoe de inspecteur die moet interpreteren.”
Van elk gebrek worden omvang en intensiteit bepaald. Een schaal van zes cijfers,
in hoogte oplopend van goed naar slecht, geeft de conditie aan. NEN 2767-4-1
volgt dezelfde meetmethode als de eerdere NEN 2767-1 voor gebouwen. “Voor de
infrastructuur zou dat een onwerkbare hoeveelheid gegevens opleveren”, zegt Van
Lokven. Vandaar dat de gebreken nu zijn na te slaan in een makkelijker te
gebruiken gegevensbank. De inhoud wordt elk kwartaal bijgewerkt. De nieuwe norm
helpt met de inspectie van natte en droge kunstwerken en van ‘groen’ zoals
bermen. De methode beoordeelt ook de installaties van de infrastructuur. De
bevindingen leren welke prioriteit het onderhoud moet krijgen. Vervolgens helpt
zij bij het opstellen van meerjarenplanningen voor onderhoud en bijbehorende
begrotingen. Met de norm kunnen opdrachtgevers aangeven wat ze aan het eind van
een prestatiecontract willen hebben. Rijkswaterstaat en het ministerie van
Defensie zeggen tevreden te zijn over de norm, aldus Van Lokven. “Diverse
inspecteurs komen nu tot vergelijkbare conclusies. Voorheen konden hun
bevindingen nogal uiteenlopen.” Woordvoerder Diederik Fleuren van
Rijkswaterstaat beaamt dat. De dienst gebruikt de norm voor het onderhoud aan
zijn werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Voor onderhoud van
civieltechnisch werk loopt een proef. Begin volgend jaar bepaalt Rijkswaterstaat
of de norm ook daar voldoet.

Beoordeling

Er zal nog wel wat te wensen blijven, denkt Don Bezemer van D.O.N. Bureau uit
Bergen op Zoom. Vooralsnog is het volgens de mede-ontwikkelaar van de norm een
goed hulpmiddel om te beoordelen of een opdrachtnemer het werk als afgesproken
heeft geleverd. “Bij het aflopen van prestatiecontracten is daar soms discussie
over. Nu kun je er als het ware een thermometer in stoppen.” Bezemer verwacht
dat de gebouwen- en de infravariant van NEN 2767 eind dit jaar in elkaar worden
geschoven tot één norm. De infradatabase gaat dan ook in op mankementen aan
gebouwen. Met Van Lokven vindt Bezemer dat de inspecteur een belangrijke rol
speelt. Bij de voorbereidingen van NEN 2767 voor gebouwen dook regelmatig de
aanbeveling op het werk van de inspecteur te standaardiseren. Een inspectienorm
is er niet gekomen, wel werkt de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
(NVDO) uit Houten aan een inspectiecursus. Deze opleiding begint mogelijk in
maart en moet volgens Van Lokven de objectiviteit van de inspecteur waarborgen.
“Al ligt het aan de opdracht van de inspecteur.”

Reageer op dit artikel