nieuws

Infrasector dupe lager budget EU

infra

De investeringen in de Trans-Europese Transport Netwerken (TEN’s) hebben het meest te lijden van de uitkomst van de onderhandelingen over het EU-budget.

Dat vreest de aannemersfederatie FIEC. Terwijl het totale budget van de
Europese Unie 2,9 procent omhoog is gegaan, daalt het budget voor de TEN’s met
bijna 5 procent. En dat terwijl het budget eerder al was teruggegaan van 20
miljard euro voor de periode tot 2013 naar 8 miljard. “We betreuren het zeer dat
het politieke compromis over het EU-budget ten koste is gegaan van het
investeringsprogramma, en in het bijzonder van het programma voor Trans-Europese
Transport Netwerken”, zegt Jacques Huillard, vicevoorzitter van de FIEC belast
met juridische en economische zaken. De Eiffage-directeur vindt het
onbegrijpelijk dat in een cruciaal programma opnieuw zo hard wordt gesneden.
“Het zet vraagtekens bij de haalbaarheid van de strategie Europa 2020 voor een
verstandige en duurzame groei”, zegt hij. Voor de komende financiële
meerjarencijfers vanaf 2014 doet de FIEC een dringend beroep op de EU om zijn
beloften na te komen. Die houden in dat tenminste 20 procent van de kosten van
de TEN’s met Europees geld gefinancierd zullen worden. Dat betekent concreet dat
nog minstens 30 miljard in het budget moet worden gestopt voor de 150 miljard
die nog gefinancierd moet worden.

Pleidooi

Al eerder luidde de FIEC de noodklok over de TEN’s en het gebrek aan
financiering. Voorzitter Luisa Todini hield recentelijk een vurig pleidooi voor
het meer toepassen van publiek-private samenwerking en private financiering.
Ondanks het feit dat de Europese Commissie hier ook voorstander van is, wordt
naar haar smaak te weinig gebruik van de mogelijkheden gemaakt. Deels komt dit
door terughoudendheid bij de banken. Anderzijds is het angst bij de publieke
opdrachtgevers, zo betoogde zij. Dat laatste heeft volgens haar ook weer te
maken met het verlies aan ‘macht’ over de projecten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels