nieuws

Flevoland wil meer private overslaghavens

infra Premium

De provincie Flevoland wil de aanleg van buitendijkse overslaghavens stimuleren bij Almere en Lelystad.

Vanuit economisch belang bestaat deze wens al veel langer, maar vanuit het oogpunt van waterveiligheid was dit tot op heden niet mogelijk. Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu aan Provinciale Staten voor om voor deze twee locaties af te wijken van het waterveiligheidsbeleid. Dat geldt dan alleen voor overslagvoorzieningen. De aanleg van de Hanzelijn, gecombineerd met de uitstekende wegverbinding A6 geeft een prima mogelijkheid om met inzet van een overslaghaven een multimodaal knooppunt van vervoer overweg weg, water en rail te creëren.

Reageer op dit artikel