nieuws

Afsluitdijk in slechte staat

infra

De kunstwerken in de Afsluitdijk zijn in bijzonder slechte staat. Om overstromingsgevaar tegen te gaan, zijn met spoed maatregelen noodzakelijk.

Dat stellen Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Friesland in een brief aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

“Dit baart ons als toezichthouder op de veiligheid van de primaire waterkeringen zorgen. Het falen van een van de kunstwerken kan buitengewoon grote en langdurige consequenties hebben”, zo staat in de brief.

Volgens het schrijven is tijdens de recent afgesloten wettelijk verplichte toetsing, een apk voor waterkeringen, de Afsluitdijk volledig afgekeurd. Hij voldoet in zijn geheel niet aan de veiligheidsnorm voor overstromingen. Als een van de kunstwerken het begeeft, kunnen ook de zoetwatervoorziening, de scheepvaart en het wegverkeer in problemen komen. Tijdens de vorige apk, zes jaar geleden, bleek eveneens dat de waterkering niet aan de eisen voldeed. “Ten opzichte van deze ronde is de veiligheidssituatie verder verslechterd”, zo staat in de brief aan de bewindsman. “De primaire kering scoort op hoogte nu over de gehele lengte onvoldoende en daarnaast is de steenbekleding van bijna de hele dijk afgekeurd.”

Dijkdoorbraak

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Friesland willen dat de staatssecretaris hen snel informeert over de kans op een dijkdoorbraak. “Wij verwachten daarnaast een gedegen plan om de risico’s op falen op korte termijn te minimaliseren en een overzicht van de maatregelen die genomen zullen worden in het geval van een calamiteit.”

Uit de brief blijkt voorts dat een toetsingsprotocol voor de IJsselmeerzijde van de Afsluitdijk ontbreekt. De briefschrijvers dringen aan op zo’n document. Als aan de IJsselmeerkant van de waterkering iets misgaat, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de veiligheid, stellen zij. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt op de hoogte te zijn van de situatie. Er zijn plannen om de Afsluitdijk up to date te brengen.

Reageer op dit artikel