nieuws

Werkgelegenheid infrabouw staat onder druk

infra Premium

In de infrabouw neemt de druk toe om arbeidsplaatsen te schrappen. Het aantal directies dat piekert over sanering van het personeel, is in een maand tijd verdrievoudigd tot 17 procent.

Het Economisch Instituut voor de
Bouw
constateert in zijn conjunctuurmeting dat de infrabedrijven die hun
voorraad onderhanden werk als groot ervaren, van september op oktober is
afgenomen van 21 tot 6 procent. De impuls van extra overheidsopdrachten raakt
uitgewerkt.

Zeker in de grond- en waterbouw zitten de infrabouwers nog volop in het werk.
Maar de werkvoorraad slinkt zienderogen. Terwijl de grond- en waterbouw nog voor
7,1 maanden werk op de plank heeft liggen, hebben de wegenbouwers voor slechts
5,3 maanden projecten in het orderboek.

Reageer op dit artikel