nieuws

Voor 5 euro over nieuwe tolweg A3 razen

infra

Minister Schultz van Infrastructuur beloofde het parlement deze week een onderzoek naar de aanleg van de A3 tussen Rotterdam en Amsterdam. Daarvoor hoeft zij alleen haar eigen archief te raadplegen: BAM heeft namelijk vijf jaar geleden een volledig uitgewerkt plan ingediend voor tolweg A3.

De PVV gooide afgelopen week een balletje op: de aanleg van de A3 tussen
Amsterdam en Rotterdam kan veel fileleed voorkomen. Het nieuwe kabinet zet
tenslotte de deur open voor private financiering en de kans is groot dat
automobilisten graag betalen voor een filevrije route tussen de twee mainports.
Bovendien blijft de A4 een filegevoelig alternatief voor wie niet wil betalen.
De minister zegde een onderzoek toe, maar liet meteen al doorschemeren dat
inpassing van een snelweg door het Groene Hart niet goedkoop zal zijn. Bouwer
BAM pakte de handschoen vijf jaar geleden op voor het uitwerken van de A3. Via
een zogenoemd eigen initiatief maakte de bouwer een betaalbaar tolplan voor de
weg tussen Amsterdam en Rotterdam, compleet met twee tracés en bijbehorende
risicoanalyses. BAM werkte zowel een westelijke als een oostelijke variant uit,
aansluitend op respectievelijk de A5 en A9. Daarbij is gedacht aan inpassing van
kwetsbare gebieden in het Groene Hart zoals Molenviergang Aarlanderveen en
Bovenlanden. Bij Bodegraven en Amstelveen zou dubbellaags zoab uitkomst kunnen
bieden om geluidshinder in te perken. De aanleg zou voor ruim een miljard euro
ingepast en gebouwd kunnen worden. Via een tolconstructie kost een ritje over de
nieuwe weg 2,5 euro (prijspeil 2005). Daarbij ging de bouwer uit van een
jaarlijkse tolopbrengst van 43 miljoen euro en dan zou een concessie van dertig
jaar afdoende zijn voor een dbfmconstructie, waarbij ontwerp, financiering,
onderhoud en exploitatie zouden zijn uitbesteed aan de markt.

Oppoetsen

Anno 2010 lijkt met indexering en extra inpassingsmaatregelen een ritprijs
van 5 euro een realistischer schatting. Toenmalig bestuurslid Nico de Vries,
inmiddels ceo van BAM, overhandigde het rapport aan Rijkswaterstaat op een
congres over initiatieven vanuit de bouw. De A3 was daarmee een van de eerste
zogenoemde Eigen Initiatieven. Zoals veel vaker met ideeën vanuit de sector,
volgde daarna een lange periode van radiostilte en werd gevreesd dat het plan in
een diepe bureaulade van een ambtenaar was gestrand. Maar een goed plan krijgt
meerdere kansen en blijkt na jaren ineens weer actueel en op de politieke agenda
te kunnen komen. De A3 is het enige nummer dat ontbreekt in het rijtje bekende
snelwegen. Dat komt omdat in 1931 serieuze plannen zijn gemaakt voor de aanleg
van de A3 tussen Rotterdam en Amsterdam via Dordrecht en Gouda. Door allerlei
omstandigheden is in de jaren zestig begonnen met de aanleg, maar nooit
afgebouwd. De huidige A20 (Rotterdam-Gouda) is eigenlijk een eerste stuk A3, de
N3 bij Dordrecht is ook alvast op snelweg-breedte aangelegd en in Amstelveen is
decennialang het beoogde Amstelverkeersplein vrijgehouden van bebouwing. Daarmee
kent de A3 een langere voorgeschiedenis dan de beruchte A4 Midden-Delfland. De
minister hoeft voor haar eigen toezegging weinig anders te doen dan de eigen
archieven te raadplegen, het BAM-rapport wat op te poetsen en richting de Tweede
Kamer te sturen. Die moet eerst beslissen over tol en ook nog over een snelweg
door het Groene Hart. Daarnaast komen namelijk ook de A15 Nijmegen, de
westelijke oeververbinding bij Rotterdam en de dubbeldeksvariant bij de A27 in
aanmerking als potentiële toltracés.

Reageer op dit artikel