nieuws

Stormschild kan Afsluitdijk vernieuwen

infra Premium

Stormschild kan Afsluitdijk vernieuwen

Een gebogen keerwand van beton kan de Afsluitdijk weer bestand maken tegen stormen die slechts eens in de 10.000 jaar voorkomen.

Om ook in de toekomst voldoende bescherming te kunnen blijven bieden tegen de
zee, moet de Afsluitdijk komende jaren worden aangepast. Vier consortia
ontwikkelden elk een plan voor deze vernieuwing, wat resulteerde in vier
integrale visies op de Afsluitdijk die verder gaan dan alleen het vergroten van
de veiligheid. In een van de plannen staat een 30 kilometer lang, 3 meter hoog
stormschild centraal, dat is ontwikkeld en gepatenteerd door ingenieursbureau
Oranjewoud. De Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk prees eerder deze maand twee
van de vier ingediende plannen aan: het plan met het stormschild en een
alternatief plan waarin de Afsluitdijk een overslagbestendige dijk wordt, met
een versterkt, erosiebestendig talud aan de kant van het IJsselmeer. Opvallend
detail aan de oplossing van Oranjewoud is de gebogen vorm van het stormschild,
dat lijkt over te hellen naar de Waddenzee. Martien Berk, projectmanager kust
& rivieren bij Oranjewoud: “Door die kromming zal een hoge golf afbuigen en
weer terugvallen, waardoor hij een volgende golf zal remmen die op zijn beurt op
weg is naar het schild. Zo krijg je een dubbele werking.” Een leuke voorziening
is het geplande ‘binnendijkse’ fietspad langs het schild. Het wordt 3 meter
breed en ligt 1,2 meter onder de bovenrand van de keerwand, zodat de meeste
fietsers voortaan tijdens hun lange tocht de Waddenzee kunnen zien liggen. Aan
de andere kant van het schild, aan de waterkerende zijde, komt een laaggelegen
dienstweg voor inspectie en eventueel onderhoud van het talud. Er komen geen
deuren in de kering, maar het ‘buitendijkse’ weggetje zal toegankelijk zijn via
hellingbanen ter weerszijden van het schild.Berk verwacht dat de definitieve
keuze komend voorjaar zal vallen, waarna één van de plannen in de loop van 2011
verder moet worden uitgewerkt: “Voor de eerste beoordeling hoefde alles nog niet
tot in de finesses te worden uitgewerkt, daarom is er nog een vervolgstap nodig.
Zo zou er in ons geval onder andere nader onderzoek moeten komen naar de
fundatie van het schild. Bij dit concept is het cruciaal dat je de krachten op
het stormschild kunt doorgeven naar de ondergrond, zonder dat je het risico
loopt dat het geheel bezwijkt. Wat dat betreft is de keileem in de Afsluitdijk
zeer geschikt. Inmiddels heeft de TU Delft in opdracht van Rijkswaterstaat ons
concept doorgerekend en geconcludeerd dat het een goed en haalbaar ontwerp is.”

Reageer op dit artikel