nieuws

Ranke fietsbrug met verborgen contragewicht

infra Premium

Ranke fietsbrug met verborgen contragewicht

De Vlijbrug in Dordrecht voor fietsers kenmerkt zich door een slank en strak uiterlijk. Het doorgaans zichtbare contragewicht is constructief in de vorm geïntegreerd. Alle andere ‘storende’ technische en functionele elementen zijn eveneens aan het zicht onttrokken.

De fietsbrug die in opdracht van de gemeente Dordrecht is gerealiseerd,
verbindt de Wantijdijk met het Wantijpark. Door deze verbinding kunnen fietsers
vanuit Stadspolders en Oudelandshoek het Wantijpark en Dordrecht-centrum
bereiken. Van landhoofd tot landhoofd is de brug 48 meter lang. Uitgangspunt bij
het ontwerp van de ruim 5 meter brede verbinding was om een zo slank mogelijke
brug te realiseren die zich voegt naar de natuurlijke omgeving. “Het gaat hier
om een vaste fietsbrug met een beweegbaar deel van 8 meter lengte. Volgens
architect Mazin Abdullsada van Ingenieursbureau Drechtsteden onderscheidt de
brug zich vooral door zijn eenvoud en ophanging. “Doorgaans is het contragewicht
van zo’n verbinding in het zicht. Om de brug optimaal in het natuurgebied in te
passen, hebben we het contragewicht in de vorm van de brug geïntegreerd en zijn
de leuningen zo transparant mogelijk uitgevoerd door een regelwerk van
horizontale stalen strips.” Om zo veel mogelijk zicht te houden op het
omringende landschap zijn ook alle andere storende technische en functionele
elementen weggewerkt in de twee schuin geplaatste pilaren die hoog boven de brug
uitsteken. De brug fungeert door deze 17 meter hoge pijlers symbolisch als “de
poort van de Vlijhaven”.

Schaalvorm

Aan Gemeentewerken Rotterdam de opdracht om de visie van de architect
constructief mogelijk te maken. Adviseur Jaco Reusink: “In een vroeg stadium is
met beheerders overleg gevoerd over de onderhoudsaspecten. Dit heeft onder
andere geresulteerd in de slank ogende, doorgaande, gesloten schaalconstructie
voor het gehele brugdek. Om deze bijzondere schaalvorm verder te accentueren is
de onderzijde over de gehele lengte van de brug zonder obstakels vrij in het
zicht gehouden. Hiertoe zijn de noodzakelijke tussenoplegpijlers aan één zijde
naast het brugdek geplaatst. In plaats van robuuste betonnen pijlerconstructies
is gekozen voor ranke, conische stalen pylonen, waaraan met kraagarmen het
torsiestijve brugdek is gehangen. In deze pylonen zijn tevens de afsluitbomen
weggewerkt.”

Stabiliteit

De grootste technisch uitdaging was de constructie achter het draaipunt van
de brug. Hier zijn in één doorsnede en binnen de constructiehoogte van 90
centimeter de hoofddraagligger, draaipunten, het contragewicht van de bascule,
de hydraulische aandrijving en de kraagarmen voor de ophanging van de brug aan
de pylonen onzichtbaar weggewerkt. Hierdoor wekt de brug de suggestie een vaste
brug te zijn. Ten behoeve van de stabiliteit zijn beide pylonen onder de
waterlijn onderling gekoppeld. De machinekamer is op natuurlijke wijze
weggewerkt onder het landhoofd van de aanbrug en opgenomen in het natuurlijk
talud. In open stand wordt de kracht vanuit de aandrijving en wind op de
beweegbare brug door de aanbrug afgedragen naar de landhoofden. De pylonen
vormen de vaste punten voor de brug. De aanlandingen zijn uitgevoerd met vrij
beweegbare trek-druk schalmopleggingen. De betonfundering waar de twee pijlers
op rusten werd in het werk gestort. Alle stalen onderdelen van de transparante
brug zijn prefab aangeleverd en ter plaatse gemonteerd. Deze maand werd de brug,
twintig jaar na het eerste idee om een fietsverbinding aan te leggen, officieel
in gebruik gesteld.

Projectgegevens

Reageer op dit artikel